2024-01-31 07:42Pressmeddelande

Nio seglivade myter om elbilar

Elbil som laddarFoto: BioDriv Öst

Äga elbil på landsbygden? Funkar utmärkt! Men elbilar brinner väl lättare? Inte alls! Här är BioDriv Östs nya informationsmaterial som sticker hål på nio seglivade myter om elbilar och förklarar varför de inte stämmer.

Teknikutvecklingen går snabbt framåt. Elbilarna blir bättre och bättre. Det gör att vissa saker som stämde tidigare nu bara är myter. Laddbara fordon får till exempel allt längre räckvidd, dagens batterier kan hålla hela bilens livslängd, elbil kan löna sig ekonomiskt i längden och många elfordon kan numera dra släp.

Snickaren Ludwig Pihl i Vattholma utanför Uppsala kör en eldriven firmabil, en Fiat Dobló skåpbil. Den kan dra tunga släp och frakta alla verktyg han behöver.

– Det är ingen skillnad mot dieselbilen jag körde förut, mer än att jag slipper åka och tanka och spar mycket tid på det, säger han.

En vanlig myt är att det är svårt att äga elbil på landsbygden. I själva verket är det precis tvärtom! På landet bor de flesta i villa och kan ladda bilen hemma.

– Varje morgon är våra två bilar fulladdade! Och de har 40–50 mils räckvidd, så publik laddning behöver vi bara på långresor, säger Anna Sandhammar som bor med man och två barn långt ute på landet i Ydre kommun i Östergötland.

Det högre inköpspriset har familjen kört in med råge. Med långa avstånd och begränsad kollektivtrafik blir det mycket bilkörning och ju mer en elbil rullar, desto mer lönar den sig.

Inte heller är det så att elbilar oftare börjar brinna. Statistiken visar på raka motsatsen. Totalt brinner drygt 3 400 personbilar i Sverige varje år. I bara drygt 0,6 procent av fallen handlar det om en laddbar bil. Sedan 2020 har siffran legat på runt 22 om året, trots en stark ökning av antalet laddbara personbilar, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessutom är det ännu mer sällan som själva batteriet brinner. I dag finns också kunskap om hur man kan släcka ett brinnande batteri.

Läs mer i informationsmaterialet Nio seglivade myter om elbilar – och varför de inte stämmer.

Kontakt
Lovisa Gustafsson
Sakkunnig elektrifiering och infrastruktur, BioDriv Öst
0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson@biodrivost.se

Om projektet
Informationsmaterialet togs fram inom projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som finansierades av Region Uppsala. Projektet drevs av expert- och samverkansorganisationen BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister. I framtagandet av informationsmaterialet medverkade även de kommunala energi- och klimatrådgivarna i östra Mellansverige.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får offentlig sektor och företag hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla förnybara drivmedel. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser.