2023-10-25 11:44Pressmeddelande

Elbilsladdning ett måste för att locka besökare till Tierp

Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur på BioDriv Öst och från Tierps kommun Moa Lindholm, utredare och utvecklare inom hållbarhetsfrågor 
och Lena Wänkkö, koordinator näringsliv och turism.Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur på BioDriv Öst och från Tierps kommun Moa Lindholm, utredare och utvecklare inom hållbarhetsfrågor och Lena Wänkkö, koordinator näringsliv och turism.

Tierps landsbygd är en vit fläck på kartan för publik elbilsladdning. Hoppet står till det lokala näringslivet, som har goda chanser till investeringsbidrag. Men att plötsligt bli drivmedelsleverantör kan kännas som ett stort kliv för små näringsidkare.

Varannan ny bil som säljs idag är en laddbar. Ändå finns det i hela Tierps kommun bara sju publika laddstationer, fem i Tierps tätort och två i Örbyhus. På landsbygden saknas publik laddning helt ­– i Sveriges 59:e största kommun! På måndagskvällen hölls ett dialogmöte i Skärplinge hembygdsgård för att väcka frågan om en utbyggnad av laddinfrastruktur på Tierps vidsträckta landsbygd. Hur ser behovet ut och vilka bygger?

Bakom mötet stod den regionala expertorganisationen BioDriv Öst i samverkan med Tierps kommun, Upplev Norduppland, Länsstyrelsen Uppsala län och LRF Mälardalen. Inbjudna var fastighetsägare samt lantbrukare, Svenska kyrkan och andra företrädare för det lokala näringslivet och föreningar som kan ha intresse av att bygga laddstationer och mot en avgift kunna erbjuda sina gäster laddning under besöket.

– Fler och fler kör elbil och de som turistar i kommunen kommer att titta efter var det finns laddning när de väljer ställen att besöka. Tierps landsbygd har en stor besöksnäring med många små bruksorter, naturreservat, kaféer, utställningar med mera som är perfekta ställen för laddning. Där finns det något att göra medan bilen laddar, säger Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur på BioDriv Öst.

Lena Wänkkö, koordinator näringsliv och turism, Tierps kommun, säger att publik elbilsladdning är mycket viktig för besöksnäringen.

– Som besökare behöver du transportera dig och vi kommer förmodligen inte att få kollektivtrafik till alla våra besöksmål, säger hon.

Kostnaden för att tillhandahålla elbilsladdning var en fråga som diskuterades under dialogmötet. Att installera långsam laddning är oftast enkelt – en laddbox kan sättas upp på husväggen. För laddning med högre effekter krävs större elnätsanslutning. Då kan det bli nödvändigt att höja säkringen, vilket ökar kostnaden. Lantbruk med gårdsbutiker eller andra aktiviteter för besökare har extra goda förutsättningar att bygga laddstationer, eftersom de använder mycket el och redan har en hög säkring. Det går att söka investeringsstöd på upp till 70 procent från Klimatklivet för satsningar på fossilfri teknik. Och när konkurrensen för publik laddinfrastruktur är låg, ökar chansen att få ett högre bidrag. Det kan alltså löna sig att vara tidigt ute. Intresse finns, men steget kan kännas stort för små näringsidkare att bli drivmedelsleverantörer. Var börjar man och hur sköter man en laddstolpe? Lovisa Gustafsson har svar:

– Du äger och gör investeringen. Därefter tar en laddoperatör hand om laddstolpen.

Hon tycker det är viktigt att poängtera att det inte är nödvändigt att höja sin elnätsanslutning för att sätta upp laddning.

– Vår rekommendation för besöksnäringen är att i första hand sätta upp långsamladdning, vilket de kan göra på en vanlig "husanslutning", säger hon.

Ett vanligt missförstånd är att det behövs mycket publik laddning för att kunna köpa elbil om man bor på landsbygden. I själva verket är det tvärtom, eftersom många bor i hus och kan ladda bilen hemma betydligt enklare än många som bor i städer. Publik laddning på landsbygden handlar mer om näringsliv och turism.

– För en levande landsbygd är publik elbilsladdning ett måste, säger Lovisa Gustafsson.

Slutsatsen av dialogmötet är att potentialen är stor i Tierp. Det gäller bara att våga satsa.

Om projektet
Dialogmötet i Skärplinge är en del av projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som leds av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister med finansiering från Region Uppsala. Syftet är att kartlägga behovet av infrastruktur för elbilsladdning på landsbygden i Uppsala län samt identifiera centrala aktörer och diskutera med dem hur utbyggnaden kan göras på ett kostnadseffektivt sätt för att möta det ökande behovet. Måndagens dialogmöte var det första. Nästa blir i Östhammars kommun 15 november. För hela Uppsala län hålls ett digitalt dialogmöte 21 november.

Om Tierp
Drygt hälften av Tierps kommuns 21 406 invånare bor utanför de tre största tätorterna Tierp, Örbyhus och Söderfors. Med sina 1 540 kvadratkilometer är Tierp ytmässigt den 59:e största av Sveriges 290 kommuner. (Källa: tierp.se och scb.se.) Kommunen har som mål att vara fossilfri till år 2030 och att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det är också en fråga om samhällsservice att ha en bra infrastruktur både i tätorterna och på landsbygden.

Kontakt
Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur, BioDriv Öst
lovisa.gustafsson@biodrivost.se, 0730-80 63 91

Lena Wänkkö, koordinator näringsliv och turism, Tierps kommun
lena.wankko@tierp.se, 070-598 91 43


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.