2023-11-24 03:00Pressmeddelande

Östhammar har stora vita fläckar på laddkartan

Elbil som laddarFoto: BioDriv Öst

Varannan ny bil som säljs idag är laddbar. Samtidigt är stora delar av landsbygden i Östhammars kommun vita fläckar på kartan för publik elbilsladdning. Hoppet står nu till det lokala näringslivet, som har goda chanser att få investeringsbidrag. Men näringslivet kan inte lösa utmaningen utan en stark lokal samverkan. Därför har nyckelaktörer i Östhammar samlats i ett dialogmöte.

Antalet elbilar ökar snabbt och publik laddning på landsbygden blir alltmer avgörande för näringslivet och turismen. Elbilsägare som bor på landet kan ladda sin bil hemma, men det behövs även en publik laddinfrastruktur för exempelvis taxibilar, hemtjänst, varuleveranser och besökare.

– För en levande landsbygd är publik elbilsladdning ett måste, säger Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur på den regionala expertorganisationen BioDriv Öst.

I måndags kväll hölls därför ett dialogmöte i Östhammars kommunhus för att diskutera hur laddinfrastrukturen kan förbättras i kommunen. Hur ser behovet ut och vilka bygger?

Bakom mötet stod BioDriv Öst i samverkan med Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala, LRF Mälardalen, Visit Roslagen och Upplev Norduppland.

– Vi bjöd in dem som kan ha intresse av att bygga laddstationer och mot en avgift kunna erbjuda sina gäster laddning under besöket, säger Lovisa Gustafsson.

Allt från taxibolag, lantbrukare och en bostadsrättsförening till personer från Svenska kyrkan och besöksnäringen dök upp och hade många frågor. Att plötsligt bli drivmedelsleverantör kan kännas som ett stort kliv för små näringsidkare, men det är enkelt och behöver inte bli dyrt, enligt Lovisa Gustafsson.

– Vår rekommendation för besöksnäringen är att i första hand sätta upp långsamladdning, vilket de kan göra på en vanlig "husanslutning".

Men exempelvis en taxichaufför vill kunna snabbladda bilen på en lunchrast. Och för laddning med högre effekter kan det vara nödvändigt att höja säkringen, vilket ökar kostnaden. Lantbruk med gårdsbutiker eller andra aktiviteter för besökare har extra goda förutsättningar att bygga laddstationer, eftersom lantbruk använder mycket el och redan har en hög säkring. Dessutom finns investeringsstöd att söka från Klimatklivet på upp till 70 procent för satsningar på fossilfri teknik. Och när konkurrensen för publik laddinfrastruktur är låg, ökar chansen att få ett högre bidrag.

– Det kan alltså löna sig att vara tidigt ute, tipsar Lovisa Gustafsson.

Men var börjar man och hur sköter man en laddstolpe?
– Du äger och gör investeringen. Därefter tar en laddoperatör hand om laddstolpen och sköter allt kring betalning mot en avgift eller en andel av vinsten, svarar Lovisa Gustafsson.

Östhammar är en del av Roslagen och en stor besökskommun. Var det finns laddning kan avgöra val av resmål.

– Många planerar sina resor i förväg och elbilsförare tittar på var det finns laddning, säger Sofia Händel, projektsamordnare som arbetar med bland annat landsbygdsutveckling i Östhammars kommun.

Hon anser att det behöver finnas gott om publika laddare väl fördelade över hela kommunen och ser stor potential vid besöksmål som utställningar, matställen och gårdsbutiker samt på parkeringsplatser vid naturreservat och fina stränder, där man kan göra annat medan man laddar.

– Det var ett bra möte med många deltagare. Diskussionen blev bred och hade inte bara näringslivsperspektivet. Även exempelvis taxibilar och sjuktransporter behöver kunna ladda. Därför är det viktigt att det finns både snabb- och långsamladdning på många olika platser i kommunen, säger Sofia Händel.

Här finns publik laddning i kommunen
I Östhammars kommun finns idag 12 publika laddstationer: Österbybruk; Gimo herrgård; centrala Östhammar vid kommunkontoret och Sjötorget; strax väster om Östhammar vid Delka, Coop och Ica Supermarket; vid Sandika strax söder om Östhammar; Öregrund (1 snabbladdare); Parkvägen/Marmavägen i Alunda; Norrskedika 42; Berkinge Bad och Fiskecamp nära väg 76. Källa: drivmedla.se.

Om projektet
Dialogmöten ingår i projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som leds av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister med finansiering från Region Uppsala. Syftet är att kartlägga behovet av infrastruktur för elbilsladdning på landsbygden i Uppsala län samt identifiera centrala aktörer och diskutera hur utbyggnaden kan göras på ett kostnadseffektivt sätt. Ett dialogmöte har även hållits i Tierps kommun och ett för hela Uppsala län.

Kontakt
Lovisa Gustafsson
Sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur, BioDriv Öst
0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson@biodrivost.se

Sofia Händel
Projektsamordnare, Östhammars kommun
0702 – 70 36 35
sofia.handel@osthammar.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.