Press och nyheter | BioDriv Öst


I BioDriv Östs pressrum kan du ta del av våra pressmeddelanden, nyheter och annat pressmaterial.

Nyheter

Sociala medier

Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får offentlig sektor och företag hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla fossilfria drivmedel. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser.

Kontaktpersoner

Beatrice Torgnyson Klemme
VD
Beatrice Torgnyson Klemme
Martin Ahrne
Vice VD
Martin Ahrne
Josefin Holmgren
Kommunikatör
Josefin Holmgren
Kontaktuppgifter till hela personalstyrkan
Besök BioDriv Östs hemsida eller mejla: