2022-06-07 13:31Pressmeddelande

Fler miljöbilar med samordnade upphandlingar

Johan Seuffert, fleet manager Stockholms stad. Foto: Stockholms stadJohan Seuffert, fleet manager Stockholms stad. Foto: Stockholms stad

Sex kommuner och en region har gjort gemensamma upphandlingar av el- och biogasbilar. Vinsten är både tid och pengar och att utfasningen av fossila bränslen skyndas på. Nu finns chansen för fler att haka på. En ny upphandling närmar sig.

Stockholms stad sköter upphandlingen av miljöfordon både åt sig själva och åt flera andra kommuner samt en region, alla i östra Mellansverige. Det ger samordningsvinster. Snart drar det ihop sig till en tredje omgång och Johan Seuffert, fleet manager på Stockholms stad, hoppas att fler ska ansluta sig.

– Detta ger ännu bättre priser på miljövänliga fordon, vilket gör att fler kan köpa rätt fordon, säger Johan Seuffert.

Järfälla kommuns fordonsansvarige Mattias Larsson uppskattar kunskaps- och erfarenhetsutbytet i samarbetet, inte minst expertisen från BioDriv Öst som är projektägare för Fossilfritt 2030, där den gemensamma upphandlingen ingår.

– Som fordonsansvarig är man ofta ganska ensam i stora organisationer, så det kollegiala utbytet är viktigt, säger Mattias Larsson.

Tierps kommun har som glesbygdskommun delvis andra förutsättningar och behov. För dem var det inte rabatterna som gjorde att de gick med, utan de politiska ambitionerna.

– Nu jobbar alla mot Agenda 2030 och vi måste ta tag i de här frågeställningarna, säger Ulf Sandell, upphandlingschef i Tierp.

Den enda region som hittills varit med är Region Uppsala. Deras fordonsansvarige Hans Näslund har lyckats driva igenom fler biogasalternativ vid sidan av elbilarna i upphandlingen. Han lyfter ekonomin som den största vinsten, därefter den minskade administrationen.

– Vi ska ju alla ha samma produkt – fyra hjul och miljövänligt – och då är det en fördel att göra det gemensamt från ax till limpa, säger Hans Näslund.

Även kommunerna Eskilstuna och Tyresö har deltagit i de gemensamma upphandlingarna.

Läs hela artikeln här. Se en film om föregående års FKU här.

Kontakt
Johan Seuffert
Fleet Manager, Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad
08 – 508 28 945 / 0761 –22 89 45
johan.seuffert@stockholm.se

Om BioDriv Öst
BioDriv Öst är en samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. BioDriv Öst är projektägare för projektet Fossilfritt 2030 och ger operativt stöd och rådgivning. Läs mer på www.biodrivost.se.

Om projektet Fossilfritt 2030
Syftet med projektet Fossilfritt 2030 är att nå offensiva mål om fossilfrihet genom att driva på och underlätta transportsektorns omställning. Sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner medverkar. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.