2016-11-16 13:28Pressmeddelande

Vem vill bli cirkulär – en konferens om framtidens hållbara samhälle!

Vad händer med maktbalansen när hela världen ska ställa om till förnybar energi? Hur tar vi vara på möjligheten till grön tillväxt i Sverige? Hur ställer vi om till en fossilfri fordonsflotta på ett så smart sätt som möjligt? Det här är några av de frågor som kommer dyka upp under konferensen ”Vem vill bli cirkulär” den 7 december i Stockholm.

Över trettio aktörer – politiker, forskare och företrädare för en rad företag – talar under konferensen. Programmet är brett och består av bland annat presentationer, paneldiskussioner och mingel, där alla punkter har ett tydligt fokus på framtidens hållbara samhälle, fossilfria transporter och hur den cirkulära ekonomin ska uppnås.

Göran Persson, fd. statsminister och ordf. i Scandinavian Biogas Fuels, Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige 2030, Karin Svensson Smith, ordf. Trafikutskottet och Ola Alterå, regeringsutredare inom cirkulär ekonomi är några av talarna på programmet.

Mikael Höök, universitetslektor i globala energisystem på Uppsala universitet kommer att prata om hur omställningen till förnybar energi hänger ihop med säkerhetspolitik, försörjningstrygghet och materialtillgångar i en global värld.

Hur det fossilfria pusslet egentligen ska läggas i transportsektorn kommer att diskuteras under ett panelsamtal med Gustav Melin, Svebio, Björn Aronsson, Vätgas Sverige, Olle Johansson, Power Circle och Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst.

Mattias Goldmann, VD för Fores med 2030-sekreteriatet är moderator under dagen och menar att konferensen ligger helt rätt i tiden.

– Nu är det genomförandets tid. Vi har storslagna klimatlöften på global FN-nivå, från EU och i en unik svensk sjupartiöverenskommelse, men i verkligheten ökar de svenska utsläppen nu kvartal för kvartal. Jag ser fram emot en dag som så tydligt handlar om att konkret börja förverkliga löftena och göra Sverige till det globala föredöme vi alla vill vara, säger han.

Konferensen äger rum den 7 december på Nalen i Stockholm, 9:00 – 17:00. Information och program finns på www.biogasost.se

Kontakt: Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst 0733 – 97 06 25, beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.