2013-03-07 12:56Pressmeddelande

Välkommen till årets klimathändelse - Klimatmingel på Uppsala slott

null

Den 8 mars samlas ett stort antal klimatintresserade aktörer i Mälardalen på Uppsala slott. Biogas Öst, Uppsala Kommuns Klimatprotokoll och Mälardalsrådet arrangerar gemensamt ett stort Klimatmingel och seminarium på Uppsala slott där fokus är hållbara transporter. Över 150 besökare, merparten lokala och regionala politiker, väntas delta under dagen.

Klimatet är globalt, men det är på lokal och regional nivå som de praktiska åtgärderna måste ske. Den enskilt största utmaningen i Sverige är transportsektorn, och mot bakgrund av detta inbjuder Biogas Öst, Uppsala Klimatprotokoll samt Mälardalsrådet till ett helt nytt och framåtblickande klimatevent med fokus på hållbara transporter. Mer än 150 besökare, merparten lokala och regionala politiker, väntas delta för att diskutera och inspireras.

Under dagens seminarium kring framtidens hållbara transportlösningar deltar bl.a. Thomas B. Johansson, regeringens utredare kring en fossiloberoende fordonsflotta 2030, samt en rad andra branschaktörer och forskare som presenterar olika tekniska lösningar. Vid eftermiddagens klimatmingel kommer Stefan Hanna (C), kommunalråd och energipolitisk talesperson för alliansen i Uppsala, att klippa bandet för det ”nya” Biogas Öst som invigs i och med Klimatminglet. En rad aktörer inom klimat och energi deltar som utställare under dagen. Avslutningsvis ges även en internationell utblick från de senaste årens klimatförhandlingar.

Se dagens program på länken nedan: 
www.biogasost.se

Kontakter: 
Beatrice Torgnyson Klemme
VD Biogas Öst
0733 - 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se

Michael Åhlman

Processledare Uppsala Klimatprotokoll
018 – 727 93 56
michael.ahlman@uppsala.seOm BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.