2022-01-12 12:16Pressmeddelande

Välkommen på invigning av Flens kommuns biogastankställe

Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

Den 28 januari invigs Flens första biogastankställe. Tack vare tankstället kan kommunen köpa in biogasbilar, och förhoppningen är att även privatpersoner och företag följer efter. Flens kommun bjuder nu in till invigning av tankstället, där även BioDriv Öst medverkar.

Flens kommun tar klimatfrågan på stort allvar och ett av områdena det satsas på är transporter som är källa till stora utsläpp av växthusgaser.

– Flens kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030. För att nå dit behöver vi tillgång till olika förnybara drivmedelsalternativ. Genom att investera i biogastankstället, i ett mycket strategiskt läge, ser vi nu till att biogas finns tillgängligt för alla i närområdet och förbipasserande, säger Josefin Smeds, miljöstrateg på Flens kommun.

Beslutet om att investera i ett tankställe för biogas togs redan 2018. Med hjälp av Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet jobbade Flens kommun sedan vidare tillsammans med Sörmland Vatten för att tankstället skulle bli verklighet.

– Vi kommer nu att byta ut en del av våra kommunbilar till biogasbilar, ett arbete Räddningstjänsten redan har påbörjat. Vi hoppas också att privatpersoner och företag nu också kommer att satsa på detta, säger Josefin Smeds.

Flens kommun medverkar i projektet Fossilfritt 2030 – som kraftsamlar ett femtiotal offentliga aktörer för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen.

– Det nya biogastankstället är en viktig pusselbit i arbetet för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Tankställets placering gör det enklare att köra på ett förnybart lokalproducerat drivmedel i hela Sörmlands län, vilket skapar många samhällsnyttor och bidrar till en attraktivare region. Omställningen till bland annat elfordon har redan börjat och biogasfordon är fortsatt viktiga för att kunna ställa om snabbare och mer, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 och drivmedelsstrateg på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Fredrik Karlsson på Flens Glas är en lokal företagare som valt att satsa på biogasfordon.

– Jag valde biogas för att det är ett bra val för miljön och jag läste att de skulle öppna en tankstation. Jag hade nog inte valt att köpa en biogasbil om det inte gick att tanka i Flen, säger Fredrik som hoppas att fler företagare väljer att byta till biogas.

– Nu när vi har en tankstation i Flen så har vi bra möjlighet att bidra till en bättre miljö. Jag märker ingen större skillnad på att köra med biogas eller något annat drivmedel, fortsätter Fredrik.

Delta på invigningen
Välkommen att delta vid invigningen av tankstället! Meddela gärna magnus.ornhammar@flen.se i förväg.
När: Fredag 28 januari
Tid: 10.00
Plats: Änglundavägen, Flen. Från riksväg 55/57, ta infarten till Migrationsverket.
Övrigt: Invigningen hålls utomhus vilket medför möjlighet att hålla avstånd. Varm dryck serveras så långt lagret räcker.

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.

Kontakt
Björn Isaksson
Projektledare och drivmedelsstrateg, BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
björn.isaksson@biodrivost.se

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg, Flens kommun
0157 – 43 00 46
magnus.ornhammar@flen.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.