2016-05-30 04:00Pressmeddelande

Välkommen på frukostseminarium på temat "Biogas i Uppsala"

null

Måndag den 30 maj öppnar E.ON tillsammans med OKQ8 en ny biogaspump på Kumlagatan 4 i Uppsala. I samband med invigningen arrangerar E.ON tillsammans med Uppsala kommun och Biogas Öst ett seminarium om biogas i Uppsala.

Nu ställer vi om till ett hållbart Sverige och biogas är ett av de drivmedel som gör detta möjligt. Som en del av det lokala kretsloppet tar biogasen tillvara på restprodukter och avfall, och erbjuder kostnadseffektiva och hållbara transporter.

Välkommen till ett seminarium där Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala kommun med ansvar för klimat och trafik, Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst, och Anna Grauers, chef Marknad och Försäljning, E.ON Biofor Sverige berättar om biogasens roll i Sverige och Uppsala.

Datum: 30 maj
Tid: frukost kl. 7.30-8.00, seminarium kl. 8.00-9.15, avslutning och mingel kl. 9.15-9.45
Plats: Stationsgatan 12 i Uppsala, Lokal Bergius, vån 4

Kl. 10.00 premiärtankar Maria Gardfjell från den nya biogaspumpen på OKQ8:s station på Kumlagatan 4.

Kl. 11.00 inviger Maria Gardfjell en demonstrationsanläggning för ny innovativ teknik för småskalig uppgradering på biogasanläggningen vid Lövsta forskningscentrum, SLU (Funbo-Lövsta 27).

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakt:
Michelle Ekman,
fordonsgasansvarig, region öst, E.ON Gas Sverige AB
michelle.ekman@eon.se

tel. 0725-26 40 73
E.ON Sverige AB
111 64 Stockholm

Beatrice Torgnyson Klemme,
VD Biogas Öst
beatrice.torgnyson@biogasost.se
tel. 0733-97 06 25
Biogas Öst
Klostergatan 13
753 21 Uppsala


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.