2021-04-29 04:00Pressmeddelande

Välj miljöbil och spara pengar

null

Att välja en el- eller biogasbil behöver inte bli dyrare om du räknar på totalkostnaden. Utöver bilens inköpspris tillkommer bland annat drivmedel, service, skatt och försäkring under ägandetiden. Om samtliga kostnader räknas in uppstår plötsligt en annan prisbild jämfört med bensin- och dieselbilar.

– Att köra fossilfritt är numera möjligt för de allra flesta med tanke på att det finns så många olika förnybara drivmedel att välja på. Och utifrån de beräkningar vi gjort är en sak solklar – förnybart behöver definitivt inte kosta mer än fossilt, säger Björn Isaksson, projektledare på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Metoden för att räkna på alla kostnader under hela ägandetiden av en bil kallas normalt för totalkostnadskalkyl och förkortas TCO (Total Cost of Ownership). Det är lätt hänt att ett högre pris på själva bilen leder till felaktiga slutsatser. En TCO ger oftast en betydligt bättre jämförelse av vad olika bilmodeller egentligen kostar eftersom bland annat drivmedel, service, skatt, försäkring och värdeminskning räknas med i en sådan kalkyl.

För att öka kunskapen om vad det kan kosta att välja en miljöbil har BioDriv Öst tagit fram en lättsam animerad film med ett tillhörande faktablad med mer information. I faktabladet jämförs en elbil, en biogasbil, en bensinbil samt en dieselbil. I ett räkneexempel antas bilarna köra 1 200 mil om året, vilket är den årliga genomsnittskörsträckan i Sverige. Vid denna årliga körsträcka är elbilen endast något dyrare än bensin- och dieselbilen, medan biogasbilen är något billigare. Men om elbilen ägs länge eller körs mycket är även elbilen ett billigare val.

– TCO-kalkyler innebär inte någon absolut sanning, då utvecklingen hela tiden går framåt och mycket kan skilja åt mellan olika bilmodeller och förnybara drivmedel, men de kan ge en fingervisning om hur viktigt det är att ta hänsyn till hela prisbilden när du står inför ett bilköp, berättar Björn Isaksson.

Så, vilket förnybart drivmedel ska då väljas om hänsyn bara tas till kostnaden?

– Det första du bör göra är så klart att överväga att inte äga någon bil alls. Om du ändå behöver en bil är nästa steg att kartlägga ditt körmönster. Kör du mindre än sex mil om dagen är en bil som drivs av biogas, biodiesel (HVO) eller E85 lämpligt. Kör du längre än sex mil om dagen är en elbil sannolikt det billigaste alternativet av samtliga drivmedel, förnybara som fossila. Oavsett körmönster och storlek på plånbok finns fossilfria alternativ för alla. Att köra fossilfritt behöver inte heller innebära dyra nybilsköp, tänk på att det är fullt möjligt att köpa en begagnad etanol-, el-, eller biogasbil, säger Björn Isaksson.

Om mytfilmerna
Samtliga filmer som spräcker myter om förnybara drivmedel kan ses här. Hittills har sex filmer lanserats och fler kommer framöver. Filmserien är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfritt så 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt projektdeltagarna. Filmsatsningen genomförs i samverkan med 2030-sekretariatet, Power Circle, Svebio och Vätgas Sverige.

– Mitt i coronakrisen pågår klimatkrisen som tidigare. Pandemin har samtidigt tvingat oss till förändringar – som möten på distans. Låt oss ta med oss de bästa lärdomarna och ta oss an klimatfrågan med ny energi. Vår gemensamma kampanj tar hål på myterna så vi kan kraftsamla tillsammans, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Kontakt
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.