2022-12-07 12:46Pressmeddelande

Vafabmiljö kommunalförbund tilldelas Biogasutmärkelsen 2022

Ulrika Heie (C), ordförande Trafikutskottet (till vänster i bild) delar ut biogasutmärkelsen till Vafabmiljö Kommunalförbund. På plats för att motta priset var Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör & Per Möller, vice ordförande.Ulrika Heie (C), ordförande Trafikutskottet (till vänster i bild) delar ut biogasutmärkelsen till Vafabmiljö Kommunalförbund. På plats för att motta priset var Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör & Per Möller, vice ordförande.

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2022 är Vafabmiljö Kommunalförbund. Detta tillkännagavs vid konferensen BioDriv Tinget 2022 under onsdagen. Vafabmiljö Kommunalförbund tilldelas utmärkelsen för en innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Biogas kan även tydligt bidra i arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt krisberedskap. För att uppmärksamma biogasens roll i ett hållbart samhälle utser styrelsen i BioDriv Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till personer och organisationer som har gjort viktiga insatser på olika nivåer för att främja biogasen och visar på goda exempel för andra att följa.

Vafabmiljö Kommunalförbund har utsetts till vinnare av årets utmärkelse tack vare att de under året banat vägen för ny och innovativ teknik genom Sveriges första kommersiella anläggning för småskalig produktion av flytande biogas. Därmed har de bidragit till helt nya möjligheter för mindre biogasanläggningar runt om i Sverige och världen med ökad resurseffektivitet och en stärkt försörjningstrygghet på förnybar energi som resultat.

Styrelsens motivering lyder:
Kommunalförbundet Vafabmiljö i Västerås har länge legat i framkant när det gäller att driva på biogasens utveckling och omställningen till en cirkulär ekonomi. Deras senaste insats är att bygga Sveriges första kommersiella anläggning för småskalig produktion av flytande biogas. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, och kunskapsmässigt stöd från forskningsinstitutet RISE, visar de nu vägen för en ny och innovativ tekniktillämpning. Tack vare Vafabmiljö kommer det att bli betydligt enklare att optimera dagens biogasproduktion och fasa ut användningen av flytande naturgas. Dessutom öppnar det upp nya möjligheter för mindre biogasanläggningar runt om i Sverige och världen. I en tid då Europa skriker efter mer flytande biogas säkerställer detta västmanländska kommunalförbund att Sverige fortsatt ligger i framkant när det gäller export av svensk kunskap och innovation inom biogasområdet. 

Övriga nominerade till årets biogasutmärkelse var logistikföretaget Frigoscandia och investeringsstödet Klimatklivet.

Ulrika Heie (C) ordförande i Trafikutskottet, deltog i BioDriv Tinget för att tillkännage vinnaren av utmärkelsen.

– Den fantastiska bredd som visats upp bland de nominerade aktörerna är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans uppnår ett hållbart samhälle i praktiken där biogasen spelar en huvudroll, säger Ulrika Heie.

BioDriv Tinget är den årligt återkommande konferensen för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige. Konferensen arrangeras av den regionala samverkansorganisationen BioDriv Öst och genomfördes i år den 7 december som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme 
Vd BioDriv Öst 
0733 – 97 06 25 
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.