2015-10-12 09:59Pressmeddelande

Vad kan du om världens smartaste drivmedel? Seminarium: Biogas - Sveriges gåva till klimatmötet i Paris

null

Vad kan du om världens smartaste drivmedel? Den 14 oktober arrangeras ett seminarium i Stockholm för journalister och politiker. Kom och få inspiration till nyhetsartiklar och politik för en fossilfri cirkulär ekonomi.

Biogas är ett smart framtidsbränsle som minskar klimatproblemet, gör stadsluften renare och skapar en cirkulär ekonomi. Stockholm har världens största biogasdrivna bussflotta och i dagarna invigs i länet en ny anläggning för gasproduktion från matavfall. Samtidigt tas krafttag för ökad insamling från hushåll och restauranger. I Göteborg finns sedan ett halvår världens mest avancerade anläggning för biogasproduktion från skogsavfall.

Seminariet kommer att göra det enklare att förstå sambandet mellan hur du slänger dina sopor, vilken bil du väljer och en hållbar värld.

På detta seminarium ges möjlighet till flera ingångar och vinklar på artiklar i ett viktigt ämne:

“Så kan vi ersätta en sjättedel av världens bensin och diesel med biogas från gödsel, växter och matavfall”

“Stockholm förebild när den indiska 2,5 miljonstaden Nagpur skapar klimatsmart kollektivtrafik som drivs på avlopp”

“Göteborgsk biogasteknik ledande i världen”

“Svensk hotellkedja hjälper till i övergången till fossilfri fordonsflotta”

“Svensk green-tech erövrar nya exportmarknader”

”Stockholm stad ska öka matavfallsinsamlingen från 13 till 70 % på fem år”


Till inbjudan med information om samtliga föredrag:
http://www.biogasost.se/LinkClick.aspx?fileticket=9dz7z7ofOl0%3d&tabid=37


Tid:
13.00-15.00 den 14:e oktober. ”Fikamingel” med föreläsarna fram till 15.30.
Plats: Stora Ljusgården, Stockholm Business Region Development, Drottninggatan 33, Stockholm.
Kontakt: Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst, 0733 – 970625


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.