2021-10-19 16:12Pressmeddelande

Uppsalaföretag testar eldrivet

Enheten hållplatsservice hos GUB (Gamla Uppsala Buss) tillsammans med Andreas Olsson, projektledare på BioDriv Öst.Enheten hållplatsservice hos GUB (Gamla Uppsala Buss) tillsammans med Andreas Olsson, projektledare på BioDriv Öst.

Nu provar GUB (Gamla Uppsala Buss) och MLT transportbilar som drivs med el. Testet genomförs i samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil inom projektet Transportutmaningen.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda aktörer som Gamla Uppsala Buss och MLT möjligheten att testa fordon på el. Alla förnybara alternativ behövs i omställningen om vi ska nå målet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 och där är el ett viktigt drivmedel, säger Felix Ek, projektledare och drivmedelsstrateg på BioDriv Öst.

GUB och MLT får under en vecka var möjlighet att testa eldrift i den dagliga verksamheten. För GUB handlar det om att använda bilen för hållplatsservice runt om i länet. MLT ska använda bilen som distributionsbil i Uppsala stad med omnejd.

– Vi behöver använda flera olika tekniker och drivmedel för att ställa om till fossilfrihet. Länge var el inte ett alternativ för våra transporter, men nu ser utbudet av fordon helt annorlunda ut och vi ser över hur vi kan bidra i omställningen till miljövänliga transporter. Att vi får hjälp med att testköra en elbil i verksamheten är mycket värdefullt, säger Björn Lindström, produktionchef vid MLT.

– Då vi rör oss i hela länet i våra uppdrag är det viktigt att vi känner en trygghet i att bilarna klarar av att köra längre turer utan att behöva stödladda. Nu börjar bilarna få så pass bra räckvidd att eldrift är ett intressant val för oss och vi har också sedan tidigare eldrivna personbilar i vår fordonspark. När delar av stadsbussarna nu ska börja gå på el känns det bra att även kunna testa större servicebilar som drivs med el, säger Jonas Skovgaard, vd vid GUB.

I BioDriv Östs projekt Transportutmaningen bidrar Hedin Bil med utlåning av eldrivna lätta lastbilar. Samarbetet är viktigt för att slå hål på de myter som fortfarande finns kring framförallt el- och biogasbilar; som att det inte finns några fordon, att det inte fungerar praktiskt i verksamheten och att det är mycket dyrare att köra på el eller biogas.

– Vi på Hedin Bil har ett brett utbud av bilmärken hos oss och vi ser nu hur de allra flesta börjar erbjuda både personbilar och transportbilar i elutförande. Vi ser väldigt positivt på den utvecklingen och vill såklart vara med och sprida kunskap om både fordonsutbud och kostnadsbild, säger Richard Isaksson, transportbilssäljare på Hedin Bil.

GUB och MLT är de två senaste i ledet av aktörer som testar transportbilar på el inom projektet Transportutmaningen. Under de närmsta veckorna kommer de i sociala medier rapportera hur elbilen fungerar i den dagliga verksamheten. Följ alla erfarenheter från testen under #eldriv.

Om Transportutmaningen:
Transportutmaningen är ett projekt i sex län i Östra Mellansverige och Stockholmsregionen som drivs av den icke vinstdrivande samverkansorganisationen BioDriv Öst. Projektet finansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Transportutmaningen syftar till att påskynda transportsektorns omställning till förnybara alternativ och vänder sig till företag som söker stöd och rådgivning i sin omställning. Som en del i projektet inspireras även aktörer att anta Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

För mer information, kontakta gärna:
Felix Ek
Projektledare och drivmedelsstrateg, BioDriv Öst
felix.ek@biodrivost.se
0790 – 77 51 52

Björn Lindström
Produktionchef, MLT
bjorn.lindstrom@mltab.com
010 – 722 28 41

Anders Lundholm
Förman Hållplatsservice, GUB
anders.lundholm@gub.se
018 – 444 58 85

Richard Isaksson
Transportbilssäljare, Hedin Bil
richard.isaksson@hedinbil.se
018 – 56 10 36

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.