2019-12-03 13:00Pressmeddelande

Uppsala kommun vinner årets Biogasutmärkelse 2019

null

2019 års vinnare av årets Biogasutmärkelse är Uppsala kommun. Detta tillkännagavs vid konferensen BioDriv Tinget på Nalen i Stockholm under tisdagen. Uppsala kommun har tilldelats utmärkelsen tack vare sitt arbete med offentlig upphandling. Kommunen har ställt krav på biogas- och elfordon i en stor upphandling av persontransporter, med syftet att nå såväl kommunens klimatmål som att bidra till ett mer kretsloppsbaserat samhälle och en stärkt energisäkerhet.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle, och för att stödja utvecklingen utser styrelsen i Biogas Öst Ideell förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen tilldelas en person eller organisation som har gjort viktiga insatser för att lyfta biogasen i Sverige och visat på goda exempel för andra att följa.

Uppsala kommun har tilldelats årets biogasutmärkelse som ett resultat av kommunens tydliga politiska beslut, och tjänstepersonernas förtjänstfulla genomförande, av en stor upphandling av persontransporter med offensiva miljökrav. Som en del i hållbarhetsarbetet har även kvalitetskraven för att möta resenärernas behov stärkts i en bred dialog med företrädare för resenärerna.

– Jättekul att Uppsala kommuns arbete med upphandling av hållbara, fossilfria, persontransporter uppmärksammas. Det är ett resultat av vårt strategiska och genomgripande klimatarbete, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för klimat. 

Styrelsens motivering lyder:
”Med tydliga politiska beslut samt engagerade upphandlare och tjänstepersoner har Uppsala i en framgångsrik samverkan med bland annat Region Uppsala ställt krav på biogas- och elfordon i en stor upphandling av samhällsbetalda persontransporter. Kravställningen har omedelbart lett till planer på förbättrad infrastruktur för förnybara drivmedel i kommunen och länet som helhet. Upphandlingen har därmed aktivt bidragit till kommunens mål om fossilfria upphandlade transporter senast år 2023. Insatsen har dessutom syftat till att bidra till andra samhällsnyttor som värderas av Uppsala kommun. Genom att möjliggöra nyttjandet av en ökad andel närproducerade drivmedel bidrar upphandlingen även till ett mer kretsloppsbaserat samhälle och en stärkt energisäkerhet.”

Övriga nominerade till årets biogasutmärkelse var Toyota Material Handling och Westfield Mall of Scandinavia.

Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet, var på plats på för att lämna över Biogasutmärkelsen.

– De nominerade aktörernas biogassatsningar är alla utmärkta exempel på hur vi uppnår ett hållbart samhälle i praktiken. Därför är det glädjande att få vara med och lyfta de organisationer som fått upp ögonen för den bredd av smarta nyttor som biogasen innebär, säger Jens Holm.

BioDriv Tinget är den årligt återkommande konferensen för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Konferensen arrangeras av den regionala samverkansorganisationen BioDriv Öst i samverkan med sju regioner och länsstyrelser i östra Mellansverige samt Miljöbilar i Stockholm och projekten Fossilfritt 2030 och Drive LBG.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.