2020-03-10 14:30Pressmeddelande

Upphandling ett viktigt verktyg i omställningen till fossilfritt

Foto: Uppsala taxiFoto: Uppsala taxi

Tuffa miljökrav i offentliga upphandlingar – en omöjlighet? Absolut inte, säger Uppsala kommun som tillsammans med BioDriv Öst har bevisat att det går att ställa hårda krav trots dåliga förutsättningar.

Upphandlingen av klimatsmarta persontransporter har gått hela vägen till avtal, detta tack vare gott samarbete och ny upphandlingsmodell. Även Region Uppsala har använt sig av den framgångsrika metoden och har ställt liknande krav i sin upphandling av sjukresor.

Uppsala kommuns upphandling av samhällsbetalda persontransporter (färdtjänst, skolskjuts och daglig verksamhet) har ställt höga, offensiva krav på inte bara minskade koldioxidutsläpp utan också med målbilden av en stärkt krisberedskap, tryggare energiförsörjning, lokala kretslopp av näring och energi och en frisk luft. Då det är svårt att ställa krav i en upphandling som styr mot alla dessa mål, var det enklaste sättet att ställa teknikspecifika krav på de drivmedel och fordonstekniker som bäst bidrar till den större målbilden.

Att upphandlingen gick i lås möjliggjordes av en tredelad modell; dels slogs flera upphandlingar ihop till en stor gemensam, dels arbetade kommunen med storregional samverkan, dels har krav ställts utifrån en ny trappstegsmodell.

Denna modell går ut på att leverantörerna successivt kan ställa om sina drivmedel och fordonsparker under en fyraårsperiod som mynnar ut i hundra procent förnybart och fordon som primärt drivs med el, vätgas eller biogas.

Med BioDriv Öst i spetsen har de båda upphandlingarna gått i lås.

– Under ledning av BioDriv Öst har flera kommuner och regioner samverkat. Samarbetet med BioDriv Öst har gett oss kompetens inom området. Genom samverkan arbetar vi mer effektivt och det ger ett bättre resultat. Tillsammans får vi en mycket starkare röst än om vi själva skulle driva våra omställningar. Samarbetet har gjort mig trygg i att kunna gå vidare och ställa krav. Det är ett jättebra initiativ och jag stöttar det fullt ut, säger Hannes Vidmark, vid tiden för upphandlingen miljöchef på Uppsala kommun.

Upphandlingen har bland annat lett till planer på nya biogastankställen i länet och Uppsala kommun har också omedelbart kunnat se en tydlig förändring i taxiflottorna i Uppsala, där antalet biogasfordon ökat redan under hösten 2019.

– Med genomtänkta klimatkrav i de offentliga upphandlingarna får industrin incitament att ställa om till fossilfritt. Det är något som flera branscher efterfrågar i sina färdplaner och det finns ett stort behov av goda exempel som kan spridas till fler kommuner och regioner, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer om upphandlingarna i ​artikeln.

Se filmen om upphandlingarna nedan.


​Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 - 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.