2020-11-16 13:30Pressmeddelande

Tre gröna visionärer nominerade till Biogasutmärkelsen 2020

null

Biogasutmärkelsen delas årligen ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening offentliggör nu årets tre nominerade aktörer; Toyota Material Handling, Gasum och Arla. Vilken av de tre som tilldelas utmärkelsen kommer att tillkännages i samband med konferensen BioDriv Tinget 2020 den 1 december.

Svensk biogas spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen i Sverige utser styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som gjort betydande insatser för biogasens utveckling.

– Genom att dela ut Biogasutmärkelsen vill vi premiera och lyfta fram aktörer som bidragit till biogasens framväxt i Sverige. Dessutom vill vi uppmuntra och inspirera fler aktörer att ta steget till framtidens cirkulära ekonomi genom att satsa på biogas, säger Johan Wadman, styrelseordförande i Biogas Öst.

Årets nominerade är:

 

  • Toyota Material Handling
  • Gasum
  • Arla

Konferensen BioDriv Tinget 2020 är den självklara mötesplatsen för kunskapsutbyte och inspiration i transportsektorns omställning. I år är konferensen kostnadsfri och arrangeras digitalt som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Vill du delta i konferensen? Klicka här för program och anmälan. Sista anmälningsdag är den 29 november.

Motivering till nomineringarna

Toyota Material Handling
Toyota Material Handling i Mjölby har visat att det inte bara är potatis som kan gro på Östgötaslätten, utan också nya och visionära biogassatsningar. Genom ett världsunikt samarbete med Svensk Biogas i Linköping lade Toyota Material Handling under förra året den sista pusselbiten för en helt fossilfri produktionsprocess med hjälp av flytande biogas. Under det gångna året har trucktillverkaren tagit ytterligare kliv för att minska företagets miljöpåverkan, nu genom att optimera och ställa om även en del av företagets interna och regionala transporter till flytande biogas. Med satsningar som dessa visar Toyota Material Handling att industrier kan gå före i omställningen till fossilfrihet och att biogasen är en självklar del av lösningen.

Gasum
Gasum har de senaste åren med stort mod och pionjärskap visat den svenska marknaden för flytande biogas var skåpet ska stå för att allt fler ska våga ställa om. Under de senaste åren har det finska energibolaget gått från ord till handling och etablerat hela 13 tankstationer för flytande fordonsgas runt om i vårt avlånga land. Tack vare Gasums finska ”sisu” och en stor mängd iskall flytande biogas kan Sverige idag stoltsera med en stark och växande flotta av tunga lastbilar för biogas, vilket är en avgörande pusselbit i transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Arla
Arla, och i förlängningen Sveriges fina kor, bidrar till den stora potential för biogasproduktion som finns inom det svenska lantbruket. Under de senaste åren har Arla visat på stor handlingskraft genom att satsa på biogas av kogödsel. Arla bidrar därmed till den cirkulära ekonomin och skapar dubbel klimatnytta; metangasutsläppen från gödslet minskar och de fossila bränslena i företagets transporter har ersatts med den förnybara biogasen. Ytterligare miljönytta uppnås i och med biogasproduktionens restprodukt biogödsel som blir till fossilfri växtnäring. En oändlig vinn-vinn-vinn situation!

Tidigare vinnare
Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den nionde i ordningen. Utmärkelsen har tidigare år tilldelats följande personer/organisationer:

Per Ankersjö, miljöborgarråd, Stockholm stad (2012)
Tommy Thalbäck och Karlskoga Energi och Miljö (2013)
Biototal (2014)
Peter Liss och Västerås lokaltrafik (2015)
Jan Rapp och Biogasakademin (2016)
Swedavia (2017)
Mats Eklund, Biogas Research Center (2018)
Uppsala kommun (2019)

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst 
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.