2020-12-01 12:05Pressmeddelande

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs vid konferensen BioDriv Tinget 2020 under tisdagen. Toyota Material Handling tilldelas utmärkelsen för sina innovativa hållbarhetssatsningar inom industriprocess såväl som transporter, där svensk biogas varit en självklar del av lösningen.

Svensk biogas spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen i Sverige utser styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som gjort betydande insatser för biogasens utveckling.

Toyota Material Handling har utsetts till pristagare tack vare en innovativ satsning på ett teknikskifte till flytande biogas. Genom detta lade Mjölbyföretaget den sista pusselbiten för en fossilfri produktionsprocess samtidigt som de minskat företages miljöpåverkan ytterligare genom att ställa om även en del av företagets interna och regionala transporter till flytande biogas.

Styrelsens motivering lyder: ”Toyota Material Handling i Mjölby har visat att det inte bara är potatis som kan gro på Östgötaslätten, utan också nya och visionära biogassatsningar. Genom ett världsunikt samarbete med Svensk Biogas i Linköping lade Toyota Material Handling under förra året den sista pusselbiten för en helt fossilfri produktionsprocess med hjälp av flytande biogas. Under det gångna året har trucktillverkaren tagit ytterligare kliv för att minska företagets miljöpåverkan, nu genom att optimera och ställa om även en del av företagets interna och regionala transporter till flytande biogas. Med satsningar som dessa visar Toyota Material Handling att industrier kan gå före i omställningen till fossilfrihet och att biogasen är en självklar del av lösningen.”

Övriga nominerade till årets biogasutmärkelse var Gasum och Arla.

Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet, deltog i BioDriv Tinget för att tillkännage vinnaren av utmärkelsen.

– Bredden som visas upp från de nominerade aktörernas biogassatsningar är ett tydligt kvitto på hur viktig biogasen är och fortsatt kommer att vara i omställningen till ett cirkulärt och hållbart samhälle. Min förhoppning är att dessa initiativ kan uppmuntra och inspirera fler företag och organisationer att i närtid ställa om till fossilfrihet med hjälp av biogas, säger Jens Holm.

BioDriv Tinget är den årligt återkommande konferensen för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Konferensen arrangeras av den regionala samverkansorganisationen BioDriv Öst och genomfördes i år helt digitalt den 1 december som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst
0733 - 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.