2021-03-22 13:30Pressmeddelande

Tobias Arvidsson är ny ordförande för BioDriv Öst

Foto: Magnus LaupaFoto: Magnus Laupa

Under BioDriv Östs årsmöte den 16 mars valdes Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör på Region Uppsala som ny ordförande. Samtidigt bytte organisationen namn från Biogas Öst till BioDriv Öst. Namnbytet är ett steg i medlemmarnas arbete att förtydliga verksamhetens uppdrag och förenkla kontakten med storregionens aktörer framöver.

Biogas Östs resa för att bidra till en hållbar regional utveckling i sex län i östra Mellansverige inleddes 2008. Verksamheten har utvecklats i takt med en ökad efterfrågan från offentliga aktörer och företag, och deras behov av stöd i omställningen till fossilfria transporter utifrån ett helhetsperspektiv.

2017 initierades samverkansplattformen BioDriv Öst och idag erbjuder verksamheten stöd och rådgivning i omställningen till samtliga förnybara drivmedel. Satsningen på BioDriv Öst har inneburit en kraftig verksamhetsutveckling. Under årsmötet den 16 mars lades den sista pusselbiten genom ett namnbyte, som tydliggör att föreningen utgör en tydlig och bred medlemsorganisation för en hållbar regional utveckling. Under årsmötet valdes även Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör på Region Uppsala som ny ordförande. Han efterträder Johan Wadman, tidigare trafikdirektör på Region Uppsala som har tagit sig an nya utmaningar som vd hos Svensk Kollektivtrafik.

– Det finns många goda möjligheter att använda transportsektorns omställning till fossilfrihet som en drivkraft i den regionala utvecklingen. Som nyvald ordförande ser jag mycket positivt på namnbytet som innebär att vi växlar upp verksamheten för att stötta medlemmarna i deras fantastiska arbete och resa till en mer hållbar utveckling, säger Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör på Region Uppsala och ordförande i BioDriv Öst.

Fortsatt starkt fokus på biogas
Namnbytet innebär inte att verksamheten kopplat till biogasfrågor kommer att trappas ner. Snarare tvärtom – den biogasfrämjande verksamheten har kunnat utökas tack vare verksamheten inom BioDriv Öst. I fortsättningen kommer Biogas Öst leva vidare som ett specifikt nätverk och en samverkansplattform för biogasfrågor som inte bara handlar om vägtransportsektorns omställning. Biogasen får en allt mer betydande roll även i industrin, sjöfarten samt i omställningen till mer vätgas och en biobaserad och cirkulär ekonomi.

– För en överskådlig framtid är biogas ett viktigt förnybart drivmedel för transportsektorns omställning, men för att klara av att ställa om transportsektorn till fossilfrihet behöver vi hela paletten av olika förnybara drivmedel för att lyckas. Det viktiga är att öka kunskapen om vad som är rätt lösning på rätt plats, och det är något som vi arbetar aktivt med varje dag, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst.

Vision
Vår vision är att vi aktivt bidrar till en storregional samverkan, som skapar den globalt mest framgångsrika och långsiktigt hållbara regionen.

Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet!

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.