2019-09-05 09:00Pressmeddelande

Sverige blir fossilfritt 2030!

Foto: Patrik AnnerbornFoto: Patrik Annerborn

Sverige blir fossilfritt 2030! Åtminstone om projektdeltagarna inom samverkansprojektet Fossilfritt 2030 får bestämma.

– Det är bråttom i klimatfrågan så för att skynda på utvecklingen har vi inom projektet stripat 1 200 fordon för el, biogas, etanol och biodiesel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

För att gynna omställningen av en fossilfri transportsektor har nio kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland tagit krafttag och synliggjort fordon som drivs av förnybara alternativ.

– Vi vill inspirera allmänheten att ställa om! Det är härligt att det finns så gott om fordon med låg klimatpåverkan att välja på – nu även i den lägre prisklassen, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

Vill råda bot på okunskap 

Det finns en mängd fordon som drivs av förnybara alternativ samtidigt som infrastrukturen för tankning och laddning av förnybart är god. Idag är en gasbil lika billig som en dieselbil och en elbil har den absolut lägsta driftskostnaden. Alla varianter går dessutom att finna begagnade vilket gynnar marknadspriserna. Trots det domineras bilförsäljningen av fossila bensin- och dieselfordon. En bidragande orsak till detta, är okunskapen kring fordon med förnybara alternativ. Därför tog deltagarna i Fossilfritt 2030 saken i egna händer och märkte upp sina bilar. På så sätt urskiljs fordonen som annars ser likadana ut som sina fossila motsvarigheter.

– Tack vare de dekaler som BioDriv Öst tagit fram visar vi att det fungerar utmärkt att köra förnybart, säger Camilla Wester, miljöstrateg på Enköpings kommun som ingår i samverkansprojektet.

Stor klimatnytta för pengarna 

Nyttan med att sätta dekaler på ett fordon är i grunden att inspirera andra att ta klivet till förnybart även om man får mycket annat på köpet. Generella överslagsberäkningar som gjorts av BioDriv Öst visar att varje stripat fordon kan innebära en klimatnytta motsvarande cirka 300 kg CO2 per år. De bilar som har stripats inom projektet har därmed gett en klimatnytta motsvarande över 300 000 kg CO2 per år. I relation till kostnaden för dekalerna så är det en stor klimatnytta för pengarna.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.