2021-08-30 14:21Pressmeddelande

Succén fortsätter: Nu får fler prova elcykel gratis

null

I våras fick anställda på Gökstensskolan i Torshälla och Stenhammarskolan i Flen chansen att testa ett bilfritt liv genom att prova elcykel gratis i en månad. Efter provperioden svarade nästan hälften av deltagarna att de vill fortsätta cykla. Nu får ytterligare anställda på de två skolorna och vårdnadshavare möjligheten att testa elcykel.

Under en månads tid fick 21 testpersoner på de båda skolorna ställa bilen och prova elcykel helt kostnadsfritt. Efteråt svarade deltagarna på en enkät om hur de upplevt testperioden. Nästan hälften av elcyklisterna svarade att de kommer att börja cykla med sin vanliga cykel eller köpa en elcykel. Resterande svarade att de inte behöver en elcykel eller att deras sätt att resa fungerar för tillfället, men att de funderar på att skaffa en elcykel framöver. Alla som medverkade i testet svarade att de skulle rekommendera andra att prova på elcykel.

– Vi har som mål att 15 procent ska vilja fortsätta cykla efter att ha testat elcykel. Att nästan 50 procent vill fortsätta är ett fantastiskt resultat, säger Sandra Strömstedt, regional projektledare för EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan, som står bakom satsningen.

Därför ger projektet nu fler anställda möjlighet att testa elcykel kostnadsfritt i samband med skolstarten och öppnar även upp för vårdnadshavare.

– Barnens föräldrar är en viktig nyckel för att öka antalet cyklister till skolorna och skolvägarna blir säkrare för barn om biltrafiken minskar, säger Sandra Strömstedt.

Uppskattad testperiod
Enligt de tidigare testdeltagarna har det varit en bra och rolig möjlighet att få prova elcykel. Bland annat tycker de att det har varit väldigt smidigt att kunna ta cykeln till jobbet utan att behöva duscha och byta om efteråt. Flera berättar också att de har kunnat rensa hjärnan på ett helt annat sätt än när de tar bilen till jobbet.

Oväntat långa resor
Främst har elcykeln använts för resor till och från arbetsplatsen men den har även använts för lämning och hämtning av barn, matinköp och fritidsresor.

– Vi trodde att fler som bodde närmare skolan skulle prova på i och med att tidsvinsten blir mer påtaglig då, men vi har faktiskt haft flera deltagare som har haft uppemot en mil eller mer till jobbet. Fördelen är att du kommer fram utan att vara svettig samtidigt som du har fått vardagsmotion på köpet, säger Sandra Strömstedt.

En del av något större 
Elcykelkampanjen på Gökstensskolan i Torshälla och Stenhammarskolan i Flen ingår i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och BioDriv Öst. Utöver det deltar Eskilstuna kommun, Flens kommun samt flera kommuner från de övriga länen i projektet.

Kontaktpersoner:
Sabina Dernelid
Projektsamordnare Eskilstunas kommun 
Sabina.Dernelid@eskilstuna.se | 016–710 76 82

Emelie Palmberg
Infrastrukturstrateg Flens kommun
Emelie.Palmberg@flen.se | 0157–43 00 35

Sandra Strömstedt
Projektledare Region Sörmland 
Sandra.Stromstedt@regionsormland.se | 076–696 85 69


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.