2017-02-09 10:16Pressmeddelande

Stort intresse för flytande biogas

null

Över 70 deltagare närvarade vid Biogas Östs seminarium om flytande biogas (LBG) i Lidköping den 7 februari. Flytande biogas är en ny teknik på frammarsch som öppnar upp nya intressanta marknader för svenska biogasaktörer, exempelvis tunga transporter, sjöfart och industri. Med tydliga politiska beslut som driver på utvecklingen mot fossilfrihet finns alla möjligheter för en stark utveckling inom området de närmsta åren.

Seminariet syftade till att ge en nulägesbild av marknaden samt befintlig och kommande teknik inom området. Dagen bjöd på presentationer från teknikleverantörerna Nærenergi, Puregas Solutions, Wärtsilä och Cryo Pur samt en presentation av RISE om forskning kopplat till askfilter som innovativ reningsteknik för biogas. IVL och Energigas Sverige bidrog med presentationer om tillverkning, distribution och marknadsläget för LBG.

Intresset för seminariet var stort med hela 70 deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Flytande biogas är en ny och intressant marknad för svenska biogasaktörer som har utvecklats teknikmässigt de senaste åren. Med tydliga politiska beslut om fossilfrihet finns alla möjligheter för en stark utveckling inom området de närmsta åren.

Seminariet hölls i samverkan med Energigas Sverige och inom ramen för projektet ”Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas”. Projektet finansieras av Svenska Verket för innovationssystem (Vinnova), och drivs av RISE – Research Institutes of Sweden, Biogas Öst, SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedish Biogas International i samverkan.

Kontakt: Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst
beatrice.torgnyson@biogasost.se

0733 – 97 06 25
www.biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.