2017-10-03 17:12Pressmeddelande

Startskott för fossilfria transporter

Pumphuset, Uppsala. Foto: Uppsala vatten.Pumphuset, Uppsala. Foto: Uppsala vatten.

Tidigare idag invigdes BioDriv Öst, den nya storregionala kraftsamlingen för fossilfria transporter. Satsningen samlar redan över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill samverka för transportsektorns omställning. 

BioDriv Öst är ett nytt initiativ som samlar aktörer som vill verka för en fossilfri transportsektor i östra Mellansverigeregionen och Stockholms län. Genom en förbättrad samordning av insatser för samtliga förnybara alternativ och samverkan mellan det offentliga, näringsliv och forskning kan takten i omställningen öka. Genom att många aktörer exempelvis samverkar och ställer liknande krav på förnybara alternativ i sina upphandlingar blir det lättare för leverantörer att uppfylla kraven och för ny infrastruktur att utvecklas. BioDriv Öst kommer även att bistå med expertkompetens och stötta de aktörer som vill säkra det kanske viktigaste – att det går att tanka och köra på förnybart i vardagen. 

Invigningen ägde rum vid ett lunchmingel i Uppsala. BioDriv Öst samverkar med flera nationella expertorganisationer i sina projekt så Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet deltog vid invigningen och bidrog med konstruktiva tips kring hållbara transporter. Under förmiddagen genomfördes även en workshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter.

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala kommun med ansvar för klimat och trafik tillika ordförande i Uppsala Vatten AB hälsade välkommen till invigningen.

-Satsningarna på förnybara drivmedel, däribland biogas, är viktiga när Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Som ordförande i Uppsala Vatten AB välkomnar jag ökat samarbete inom området, säger Maria Gardfjell.


Johan Wadman, trafikdirektör vid Region Uppsala och ordförande i Biogas Öst – den storregionala samverkansorganisationen som står bakom initiativet BioDriv Öst - var på plats och invigde det nya nätverket tillsammans med Jenny Lundström (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala.

-BioDriv Östs ambition att ta ett större perspektiv och koppla ihop transportsektorns omställning med frågor som regional utveckling och andra samhällsmål är något som jag ser som en framgångsfaktor för satsningen. Detta bidrar till såväl innovation som nya arbetstillfällen och en hållbar utveckling för vår region, säger Jenny Lundström. 

Johan Laurell, vice ordförande i Biogas Öst och marknadschef vid RISE jordbruk och livsmedel, deltog också i invigningen och välkomnade initiativet BioDriv Öst.

-RISE har ett näringslivsuppdrag kopplat till framtidens elektrifierade transportsektor, och vi har länge varit ledande inom biogasforskning och bioekonomi. Vi ser ett stort värde i att samverka i den här typen av satsningar och vi står bakom och ser mycket positivt på initiativet BioDriv Öst som vi aktivt har varit med och utvecklat, berättar Johan Laurell.Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsamman genom BioDriv Öst bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.Mer information om invigningen den 3 oktober i Uppsala finns HÄR


Kontakt


Beatrice Torgnyson Klemme 


Vd Biogas Öst med BioDriv Öst 

 
+46 73 397 06 25 


beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.