2014-12-04 13:22Pressmeddelande

Spännande nyheter, utblickar och framtidsdiskussioner på BiogasTinget

null

Den 3 december arrangerade Biogas Öst det femte BiogasTinget – en heldag i biogasens tecken på Nalen i Stockholm. Nya produktionstekniker, nya substrat och nya användningsområden lyftes fram, och det bjöds på spännande paneldiskussion om biogasens framtid som fordonsbränsle mot bakgrund av de stora osäkerheter som råder kring skatter och styrmedel framgent.

Den 3 december anordnades det femte BiogasTinget på Nalen i Stockholm med en rad inspel kring nya substrat, nya tekniker och metoder för biogasframställning samt ny, effektivare användning av biogas. Det bjöds också på en utblick över den växande gasmarknaden i EU och världen – och hur detta kan påverka biogasutvecklingen i Sverige.

Under förmiddagen diskuterades också framtiden för biogasen som fordonsbränsle av Anna Brynås (Swedish Biogas International), Sten Forsberg (Volkswagen Personbilar), Per Alvfors (professor på KTH) och Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott. Mycket av diskussionen kretsade kring befrielsen från koldioxidskatt som i nuläget bara gäller till och med 2015 samt nedsättningen av förmånsvärdet för (miljö)tjänstebilar som gäller ytterligare ett år längre.

Anna Brynås och Sten Forsberg var överens om att vi måste agera nu – politiken måste få till stånd förlängningar av nuvarande styrmedel om biogasen ska överleva som fordonsbränsle på kort sikt. Under tiden bör sedan ett mer långsiktigt generellt system utarbetas, t.ex. en ambitiös kvotplikt. Karin Svensson Smith menade att det visserligen råder konsensus i trafikutskottet om målet om fossilfri fordonsflotta, men att fixeringen vid teknikneutralitet i praktiken har blivit till en ursäkt för att inte göra något alls. Karin öppnade även för att införliva EU:s ”tankställesdirektiv” i svensk lagstiftning och att ställa högre krav på luftkvaliteten i våra städer, vilket skulle gynna och påskynda utvecklingen för fordonsgasen. Panelen var också överens om att de förnybara alternativen måste samla sig och bli ett starkare alternativ till de fossila, istället för att tävla sinsemellan.

Under dagen delades också den årliga Biogasutmärkelsen ut av Biogas Östs ordförande Andreas Porswald. Vinnare i år blev Biototal, som bland annat fungerar som länk mellan producenter av biogas och användare av biogödsel. Jan Nystedt, VD för Biototal, tog emot priset:
- Fantastiskt kul att vårt långsiktiga, enträgna arbete får den här uppmärksamheten. Biototal bidrar starkt till att bygga marknaden för hållbar återföring av näringsämnen genom att lyfta biogödseln från ”avfall” till attraktiv produkt med höga miljövärden.

Kontakt:

Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.