2013-03-01 11:09Pressmeddelande

Sista dagen för anmälan till framåtblickande klimatevent på Uppsala slott

null

Den 8 mars anordnar Biogas Öst, Mälardalsrådet och Uppsala Klimatprotokoll ett stort klimatevent på Uppsala slott. Dagen bjuder på en rad spännande inspel och utblickar, med fokus på framtidens hållbara transporter, samt Klimatmingel och middag. Idag är sista dagen för anmälan – varmt välkommen!

Den 8 mars anordnas ett helt nytt event på Uppsala slott i samarbete mellan Biogas Öst, Mälardalsrådet och Uppsala Klimatprotokoll – en heldag i klimatets tecken för lokala och regionala aktörer i Mälardalen. Dagen inleds med interna möten för respektive aktör, därefter anordnas ett gemensamt seminarium kring hållbara transporter. Moderator är länsrådet Anki Bystedt och deltar gör bl.a. Thomas B. Johansson, regeringens utredare kring en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Eftermiddagen bjuder på paneldebatt under ledning av Thomas B. Johansson, samt en internationell utblick om läget vid klimatförhandlingarna. Dagen avslutas med stort mingel och middag i Rikssalen samt eldshow på borggården. Idag är sista dagen för anmälan – varmt välkommen! 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.