2021-11-18 04:00Pressmeddelande

Så upphandlas hållbara fordon

Ylva Svedenmark och Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateger Adda Inköpscentral är två av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.Ylva Svedenmark och Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateger Adda Inköpscentral är två av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.

En elbil bidrar till minskade koldioxidutsläpp, men påverkan på människor och miljö i tillverkningsleden kan vara riktigt stora och svåra att rätta till. På BioDriv Tinget den 1 december berättar Adda Inköpscentral mer om hur det går att kravställa och följa upp hållbara leveranskedjor för fordon.

Från råvara till ett färdigt fordon är tusentals leverantörer involverade. Risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter förekommer i hela leveranskedjan men är särskilt stora i utvinningen av råvaror och mineraler, exempelvis litium, nickel och kobolt som används i stora mängder elbilsbatterier. Riskerna är allvarliga och inkluderar barnarbete, tvångsarbete och tvångsförflyttningar.

– UNICEF har uppskattat att minst 40 000 barn jobbar i gruvorna i södra Kongo, där det mesta av världens kobolt utvinns. Även miljöförstöringen är omfattande, säger Ylva Svedenmark, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral.

– Det är jätteviktigt att vi som upphandlar fordon kravställer att våra leverantörer och biltillverkarna tar ansvar i dessa frågor. Vi visar att vi vill ha schyssta fordon hela vägen, säger Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg på Adda inköpscentral.

Är du nyfiken på hur Adda arbetar med socialt ansvar kopplat till fordon? Då är det hög tid att boka plats på BioDriv Tinget den 1 december. I år går konferensen av stapeln på Nalen i Stockholm samt digitalt, båda alternativen är kostnadsfria. Läs mer här.

Om BioDriv Tinget
BioDriv Tinget är den årliga mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Dagen utgör en del i projektet Fossilfritt 2030 som kraftsamlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner i transportsektorns omställning.

Kontakt
Josefin Holmgren
Kommunikatör BioDriv Öst
0767–80 66 99
josefin.holmgren@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.