2022-11-24 14:28Pressmeddelande

Så påverkar en förändrad reduktionsplikt transportsektorns omställning

Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige. Foto: TT/Jessica GowJessica Alenius, VD Drivkraft Sverige. Foto: TT/Jessica Gow

Regeringen har aviserat en sänkning av reduktionsplikten från och med år 2024 och frågorna är många om vad det innebär för klimatet och drivmedelsmarknaden. Kom på BioDriv Tinget den 7 december och lyssna till Jessica Alenius, VD för Drivkraft Sverige, som tillsammans med en lång rad andra talare berättar mer om vad som händer inom drivmedel, fordon och transportsektorns omställning.

Reduktionsplikten innebär att hållbara biodrivmedel måste blandas in i vanlig bensin och diesel. Sverige har haft höga ambitioner inom detta område och reduktionsplikten har varit ett av de främsta styrmedlen för att nå målet om att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. För att bidra till att sänka drivmedelspriserna har den nytillträdda regeringen dock aviserat att reduktionsplikten ska sänkas till EU:s miniminivå.

– Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg vad gäller drivmedel. Elektrifieringen pågår men det finns fem miljoner personbilar i Sverige och de byts inte ut över en natt. Därför måste vi jobba med både elektrifiering och biodrivmedel och där är reduktionsplikten ett viktigt styrmedel. Branschen, myndigheterna och politiken måste hjälpas åt så att vi kan ställa om med bibehållen konkurrenskraft, säger Jessica Alenius.

Ett sätt att motverka höga drivmedelspriser är att öka produktionen av biodrivmedel, men bioraffinaderier kräver stora investeringar.

– Sverige har goda förutsättningar att öka produktionen men möjligheterna beror på långsiktigheten. Vi behöver politikens hjälp. Det blir bekymmersamt om vi inte vet vad som kommer att gälla, säger Jessica Alenius.

På många sätt står drivmedelsbranschen inför stora förändringar. Hur påverkas exempelvis arbetet med att ställa miljökrav i transportintensiva upphandlingar när klimatbonusen för lätta fordon tas bort och reduktionsplikten förändras? Vad innebär omställningen till förnybara drivmedel för en tryggad drivmedelsförsörjning och ett stärkt totalförsvar?

– Den som vill veta mer om allt detta ska absolut passa på att anmäla sig till BioDriv Tinget den 7 december, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på BioDriv Öst.

Om BioDriv Tinget
Konferensen BioDriv Tinget är den självklara mötesplatsen för kunskapsutbyte och inspiration i transportsektorns omställning. I år är konferensen kostnadsfri och arrangeras den 7 december både på Nalen i Stockholm och digitalt som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Vill du veta mer om konferensen och delta? Klicka här för program och anmälan.
Sista anmälningsdag är den 30 november för deltagande på plats.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme 
VD BioDriv Öst 
0733 – 97 06 25 
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.