2020-07-01 04:00Pressmeddelande

Så lätt är det att välja gasbil

null

I dag, den 1 juli, träder den nya miljöbilsdefinitionen i kraft som omfattar gasbilar och elbilar. Biogasdrivna fordon är ett kostnadseffektivt förnybart alternativ för den som vill vara miljösmart. Att byta till ett biogasdrivet fordon är dessutom enkelt och det finns många fordon att välja bland. I Biogas Östs broschyr Gasfordon 2020 har vi samlat samtliga biogasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

– Vi märker tydligt i vår verksamhet att intresset för gasfordon har ökat. Med Gasfordon 2020 underlättar vi för de som vill köra förnybart genom att ge en översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra gasbil. I en ny tankningsfilm visar vi dessutom hur enkelt det är att tanka biogas, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst & BioDriv Öst.

Broschyren visar överskådligt gasfordonen på den svenska marknaden. I mitten av 2020 finns totalt 35 olika modeller fördelat på 20 personbilar, 5 transportbilar och 10 lastbilar. Broschyren riktar sig både till den som överväger att köpa gasfordon privat, och till företag och myndigheter som vill köpa eller upphandla transporttjänster och miljöfordon. För den som inte vill göra ett nybilsköp finns det även många gasfordon till försäljning på begagnatmarknaden.

Med närmare 200 tankställen, och ännu fler på gång, blir det allt enklare att tanka biogas. Personbilarna kan dessutom köras på bensin om det i undantagsfall inte skulle vara möjligt att tanka biogas. Det ger samma enkelhet och flexibilitet som med en laddhybrid, fast med betydligt längre räckvidd på förnybart drivmedel. År 2019 var andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 90 procent vilket ger ett hållbart drivmedel med stor klimatnytta. Biogas är också det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige.

Att tanka biogas första gången kan kännas främmande – men det är precis lika enkelt som med andra drivmedel. Den stora skillnaden sitter i allt gott som biogasen gör för klimatet och att den bidrar till en cirkulär ekonomi. För att visa hur enkelt det är att tanka har Energikontoren i Östergötland och Norra Småland tillsammans med Biogas Öst tagit fram en ny tankningsfilm för alla, utan koppling till vare sig specifik kommun eller leverantör. Se filmen nedan om hur du tankar biogas.

I och med bonusen på 10 000 kr för alla gasbilar blir de sällan dyrare i inköp än motsvarande diesel- eller bensinbil, och drivmedlet är vanligen billigare än bensin. Därmed möjliggör gasfordon en kostnadseffektiv och enkel omställning till förnybart. Dessutom får företag reducerat förmånsvärde för gasfordon och sedan den 1 juli omfattas gasbilar av den nya miljöbilsdefinitionen.

Ladda ner Gasfordon 2020 här. Håll utkik, inom kort släpper vi även Elbilar 2020.

Om broschyren
Gasfordon 2020 är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.