2020-09-01 11:00Pressmeddelande

Så lätt är det att välja elbil

null

Att byta till ett eldrivet fordon är enkelt och det finns många fordon att välja bland. I BioDriv Östs broschyr Elfordon 2020 har vi samlat samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Nytt för i år är även tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

– Vi har sett att bonus-malus-systemet bidragit till en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel och laddbara fordon i synnerhet. Med Elfordon 2020 underlättar vi för de som vill köra förnybart genom att ge en översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra elbil, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Broschyren visar överskådligt elfordonen på den svenska marknaden. I mitten av 2020 finns det i personbilssegmentet runt 40 helt eldrivna bilar och runt 50 laddhybrider. Transportbilar, lastbilar och vätgasfordon presenteras också i materialet. Broschyren riktar sig både till den som överväger att köpa elfordon privat, och till företag och offentliga organisationer som vill köpa eller upphandla transporttjänster och miljöfordon. För den som inte vill göra ett nybilsinköp börjar det bli allt vanligare med elfordon även på begagnatmarknaden. En nyhet i årets broschyr är att det även finns tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

I dagsläget finns cirka 11 000 publika laddpunkter i Sverige, där ungefär 90 procent är koncentrerade till den södra delen av landet. Laddbara bilar laddar dock oftast vid bilens hemmabas, exempelvis under natten när de inte används, vilket gör dem enkla att använda på de flesta ställen.

Med billig klimatsmart el, ett allt lägre pris på elbilar och en laddinfrastruktur som byggs ut i raketfart blir det inte bara mer fördelaktigt att köra elfordon – det blir också bekvämare. All tid som sparas in genom att slippa åka och tanka ska inte underskattas i elbilskalkylen.

Inom bonus-malus-systemet får elfordon en bonus på upp till 60 000 kr. Det gör att elfordon blir fördelaktiga jämfört med andra typer av fordon, speciellt i jämförelse med de som får den extra så kallade malus-skatten. Dessutom får företag reducerat förmånsvärde för elfordon och sedan den 1 juli omfattas elbilar av den nya miljöbilsdefinitionen.

Ladda ner Elfordon 2020 här. Vill du även se utbudet över gasbilar som också ingår i den nya miljöbilsdefinitionen? Ladda ner Gasfordon 2020 här.

Om broschyren
Elfordon 2020 är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.