2022-03-22 09:47Pressmeddelande

Så kan offentlig sektor upphandla sig till fossilfrihet

Foto: KTHFoto: KTH

Det finns stor potential i att använda offentlig upphandling som verktyg i omställningen till fossilfria transporter. Den 29 mars bjuder BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige in till ett kostnadsfritt webbinarium där deltagarna kan vänta sig en uppdatering kring det senaste rörande klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel.

I sommar träder nya lagkrav i kraft, som innebär att offentliga aktörer behöver ställa krav på en viss andel elfordon i upphandlingar av fordon och vissa transporttjänster. På webbinariet kommer Stefan Andersson, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, berätta om vilka upphandlingar lagkraven omfattar och hur kraven ser ut.

BioDriv Öst har nyligen tagit fram en ny vägledning, som gör det enklare att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel. I den nya vägledningen finns också stöd för hur kraven kan formuleras för att klara de nya lagkraven.

– Vi ser att allt fler offentliga aktörer den senaste tiden börjat ställa offensiva klimat- och miljökrav i offentlig upphandling av fordon och transporter. Med detta webbinarium vill vi sprida kunskap och erfarenheter för att få ännu fler att använda upphandling som ett verktyg att ställa om till fossilfria transporter, säger Ulf Troeng, projektledare på BioDriv Öst.

I de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som Sveriges näringslivsaktörer tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige nämns återkommande att näringslivet vill se skärpta krav på fossilfrihet i offentliga upphandlingar.

– När många offentliga aktörer drar åt samma håll och ställer offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel underlättar det för näringslivet att ställa om till förnybara drivmedel, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Under webbinariet kommer det bjudas på några goda exempel på upphandlingar från aktörer som ligger i framkant på området. Representanter från Stockholms stad, Åtvidabergs kommun, Region Uppsala och Mälardalsrådet kommer berätta om hur de använder kravställning i offentlig upphandling för att ställa om till fossilfria fordon och transporter.

En fråga som brukar vara återkommande när klimat- och miljökrav i upphandlingar diskuteras är näringslivets förmåga att svara upp mot kraven. Det kommer vi få höra mer om i webbinariets avslutande panel, där representanter från Martin & Servera, MLT och Widriksson logistik deltar.

Hittills har runt 150 deltagare anmält sig till webbinariet. Anmälan är kostnadsfri och är öppen fram till och med 28 mars.

Webbinariet arrangeras av BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Mälardalsrådet och Gröna Mobilister.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.