2019-05-27 03:00Pressmeddelande

Så här lätt är det att välja gasbil!

null

Vilket gasfordon passar just dig eller er verksamhet? Inför 2019 finns det över 20 personbilar, fem transportbilar och nio lastbilar på den svenska marknaden. Med en god och ökande tillgång på tankställen, stor klimatnytta, lägre drivmedelspris och fordonspriser i nivå med motsvarande bensin- och dieselfordon utgör gasfordon ett kostnadseffektivt och bekvämt förnybart alternativ.

Biogas Östs broschyr samlar på ett överskådligt sätt de gasfordon som finns på den svenska marknaden i början av 2019. Informationen riktar sig både till dem som överväger att köpa gasfordon privat och till företag och myndigheter som vill köpa eller upphandla transporttjänster och fordon.

Biogasdrivna bilar är ett kostnadseffektivt och enkelt förnybart alternativ att byta till, och det finns många fordon att välja bland! Med över 180 tankställen så blir det dessutom allt enklare att tanka och du riskerar aldrig att bli stående då personbilarna även har en bensintank. År 2018 var andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 90 procent vilket ger ett mycket hållbart drivmedel med stor klimatnytta. Dessutom är biogas med bred marginal det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige.

I och med den nya bonusen på 10 000 kr för de flesta gasbilar från och med 1 juli 2018 blir gasbilarna inte dyrare i inköp än motsvarande diesel- eller bensinbil, vilket möjliggör en kostnadseffektiv och enkel omställning till förnybart. Dessutom får företag fortsatt ett reducerat förmånsvärde för gasfordon.

- Vi märker tydligt i vår verksamhet att intresset för gasfordon har ökat. Med Gasfordon 2019 underlättar vi för dem som vill köra förnybart genom att ge en översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra gasbil, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst med BioDriv Öst.

Satsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst.

Informationsmaterialet kan laddas ner här!

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.