2018-12-19 11:00Pressmeddelande

Så här lätt är det att välja elbil!

null

Vilket elfordon passar just dig eller er verksamhet? I slutet av 2018 finns det i personbilssegmentet femton helt eldrivna fordon att välja på och ett tjugotal laddhybrider. Transportfordon, lastbilar och bränslecellsfordon presenteras också i detta nya informationsmaterial som har tagits fram av BioDriv Öst. Den stora nyheten är dock framtidsspaningen som spår att det inom den närmsta framtiden kommer att släppas ett stort antal modeller där det idag inte finns någon motsvarighet. Vad sägs om ett halvdussin batteridrivna tunga lastbilar och minst en fördubbling av modellutbudet i nästan alla andra segment?

Med höga priser på diesel och bensin, billig klimatsmart el, ett allt lägre pris på elbilar som har en allt längre räckvidd, och en laddinfrastruktur som byggs ut i rekordtakt blir det inte bara mer fördelaktigt att köra elfordon – det blir också bekvämare. All tid som sparas in genom att slippa åka och tanka ska inte underskattas i elbilskalkylen.

Den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst har tagit fram ett nytt informationsmaterial som gör det enkelt att planera framtida fordonsinköp. Broschyren samlar på ett överskådligt sätt de laddbara och vätgasdrivna fordon som finns på den svenska marknaden i slutet av 2018. Informationen riktar sig både till dem som överväger att köpa elfordon privat samt till företag och offentliga aktörer som vill köpa eller upphandla transporttjänster och fordon. I slutet av 2018 finns det bland helt eldrivna fordon femton personbilar, fem transportfordon och en tung serieproducerad lastbil. Bland laddhybrider finns det ett tjugotal personbilar att välja på. Dessutom behandlas även bränslecellsfordon som det i dagsläget finns ett par stycken att välja på. Den stora nyheten är dock framtidsspaningen som spår att det inom den närmsta framtiden kommer att släppas ett stort antal nya modeller där det idag i många fall inte finns någon motsvarighet.

Inom bonus malus-systemet får elfordon en bonus på upp till 60 000 kr från och med 1 juli i år. Det gör att elfordon blir ännu mer fördelaktiga jämfört med andra typer av fordon, speciellt i jämförelse med dem som får den extra så kallade malus-skatten. Samtliga laddbara fordon har hittills även kunnat dra nytta av Naturvårdsverkets ladda-hemma-stöd, ett bidrag till dem som investerar i laddmöjlighet hemma, alternativt Klimatklivet för bostadsrättsföreningar. Vidare har förmånsreglerna ändrats på ett sätt som är mer fördelaktigt för företag som vill köra laddbart. Sammantaget är det enklare och billigare att köra elfordon än det någonsin varit tidigare.

- Vi har sett att det nya bonus malus-systemet bidragit till en ökad efterfrågan på förnybara alternativ och laddbara fordon i synnerhet. Många fordonsköpare känner sig dock osäkra på hur det fungerar att köra laddbart. En viktig del är att inte bara titta på inköpspriset utan att också se till hela driftkostnaden samt värdera den stora fördelen med att slippa åka och tanka. Med Elfordon 2018 försöker vi räta ut frågetecknen och ge en översikt över utbudet, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst med BioDriv Öst.

Satsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, Region Uppsala, Region Västmanland och BioDriv Öst.

Informationsmaterialet kan laddas ner här!

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme

Vd Biogas Öst med BioDriv Öst

+46 73 397 06 25

beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.