2019-10-30 08:00Pressmeddelande

Så här enkelt tankar du världens smartaste drivmedel - biogas!

null

En biogastankstation ser ut som vilken annan tankstation som helst – det finns pumpar, slangar och en betalstation. Det är precis lika enkelt som att tanka andra drivmedel, den stora skillnaden sitter i allt gott som biogasen gör för klimatet och att den bidrar till en cirkulär ekonomi. Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren och i en stor del av Sverige är det enkelt att köra biogasbil på grund av den goda tillgången av tankställen. Dessutom är biogas billigare än fossila bränslen.

Biogas Öst har tillsammans med Energikontoren i Östergötland och Norra Småland tagit fram en film som visar hur enkelt det är att tanka biogas. Biogasbilar finns här och nu och i en stor del av Sverige är det lika lätt att köra biogasbil som fossilbil. Räckvidden på gas ligger mellan 30 och 50 mil och du behöver aldrig vara orolig för att bli stående då det dessutom finns en bensintank som backup.

- Vi har sett ett stort behov av att visa hur enkelt det är att tanka biogas. Marknaden för förnybara drivmedel har ökat de senaste åren, men vi ser tyvärr att allmänhetens kunskap inte har hängt med i utvecklingen. Idag finns det närmare 200 tankställen för biogas i Sverige och fler är på väg att byggas. Det har aldrig varit enklare att köra biogasbil, säger Björn Isaksson, projektledare på Biogas Öst.

Titta på filmen nedan och följ med när Bosse Lindberg från Trollhättan Energi tankar biogas.


Försäljningsrekord av biogasbilar

I augusti 2019 nyregistrerades över 1 000 gasbilar i Sverige enligt statistik från Trafikanalys. Det är den högsta noteringen sedan myndigheten började föra statistik över nyregistrerade gasbilar 2006. Den uppåtgående trenden fortsatte även i september då det nyregistrerades över 600 gasbilar.

Världens smartaste drivmedel

Biogas består av metan med förnybart ursprung som framställs genom rötning av organiskt material. När biogasen förädlas till drivmedel kallas den för fordonsgas. 94 % av fordonsgasen som säljs i Sverige består av förnybar biogas.

- Biogas är helt fantastiskt, ofta är det dessutom närproducerat. Det görs bland annat av avloppsslam, matrester och gödsel. Restprodukten blir biogödsel som går ut till bönderna igen så att de kan odla ekologisk mat. Ett cirkulärt kretslopp, säger Bosse Lindberg, biogastekniker på Trollhättan Energi som medverkar i filmen.

Biogas - ett drivmedel att räkna med

Gas mäts i kilo och för att översiktligt jämföra gaspriset med bensinpriset delas gaspriset med 1,5. I exemplet i filmen kostar biogasen 17,95 kr/kg. 17,95 kr/kg biogas ÷ 1,5 = 11,97 kr/l bensin. Biogas är alltså en utmärkt affär, både för plånboken och för miljön!

Undrar du var det går att tanka biogas? Energigas Sverige har en bra karta med alla tankställen i Sverige.

Kör du redan på biogas eller något annat förnybart alternativ och vill visa hur smart du är? Visa det då genom att sätta dekaler på din bil. Beställ dekaler här.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare Biogas Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.