2021-09-22 08:55Pressmeddelande

Roligare cykelparkering ska locka fler att cykla

null

Fysiska förändringar på en plats kan påverka hur människor väljer att resa till sin arbetsplats. I höst undersöker EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan om bättre cykelställ, skyltar och färger i marken kan göra att fler väljer att ta cykeln till jobbet.
Vi vill sätta fokus på cyklingen och få fler att fundera på alternativen till bilen, säger Sandra Strömstedt, projektledare i Region Sörmland.

Förändringarna kommer att synas i form av peppande budskap kring utvalda skolor där projektet även har piffat upp cykelställ med både färg och skyltning. Dessutom kommer de anställda på skolorna vara med i ett lotteri. Varje cykelresa till jobbet ger en lott och varannan vecka lottas en VIP-cykelplats ut. Vid VIP-cykelplatsen låser du fast cykeln på ett säkert sätt och med ett cykellås som endast vinnaren har nyckeln till.

– Konceptet kallas Win-win då alla är vinnare, både individen och klimatet. Vi vill hylla alla de som tar cykeln till jobbet, vare sig det är varje dag eller varannan torsdag. Varje resa räknas, berättar Sandra Strömstedt.

Lättare att välja cykeln
Genom förändringarna i den fysiska miljön vill projektet Rena resan göra det enklare för anställda på de två skolorna att välja cykel i stället för bil.

– Vi vill att cykelparkeringen ska ha en självklar utformning. Att den ska vara enkel att hitta och att det ska kännas tryggt att ställa sin cykel där. Vi vill också att utformningen ska få fler att tänka att det är bra att ta cykeln till jobbet, säger Emelie Palmberg infrastrukturstrateg Flens kommun.

Många vinster med att välja cykel
Förutom att enskilda personer kan tjäna både ekonomiskt och hälsomässigt på att cykla är cyklingen också en vinst för samhället. Om färre reser med bil leder det till minskat buller, färre skadliga partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp. Och eftersom cykelparkeringarna som ska förändras ligger vid skolor, gynnar aktiviteten även trafiksäkerheten för barnen: ju färre bilar i närheten av skolan, desto tryggare miljö för barnen.

Vi tror att de flesta kan byta bilen mot cykeln någon gång ibland. Projektets satsning på cykelparkeringar är ett sätt att lyfta fram den pendlingsmöjligheten tydligare, säger Sabina Dernelid Projektsamordnare Eskilstuna kommun.

En del av något större
Förändringarna av cykelparkeringarna på Gökstensskolan i Torshälla och Stenhammarskolan i Flen ingår i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och BioDriv Öst. Utöver det deltar Eskilstuna kommun, Flens kommun samt flera kommuner från övriga länen i projektet.

Kontaktpersoner:
Sabina Dernelid
Projektsamordnare Eskilstuna kommun
Sabina.Dernelid@eskilstuna.se | 016–710 76 82

Emelie Palmberg
Infrastrukturstrateg Flens kommun
Emelie.Palmberg@flen.se | 0157–43 00 35

Sandra Strömstedt
Projektledare Region Sörmland 
Sandra.Stromstedt@regionsormland.se | 076–696 85 69


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.