2021-03-08 15:13Pressmeddelande

Privata aktörer utmanar - Svenska Retursystem fossilfria 2025

Foto: Svenska RetursystemFoto: Svenska Retursystem

Inte bara offentlig sektor börjar ställa allt tuffare krav i sina transportupphandlingar. Även privata aktörer som Svenska Retursystem skärper sina mål och 2025 är det förnybart i tanken som gäller. Då hela företaget andas cirkulära och hållbara lösningar är det också självklart att biogas tillsammans med el prioriteras. Den som vill veta mer om deras nyligen genomförda och banbrytande upphandling kan lyssna till Pontus Björkdahl, hållbarhetschef Svenska Retursystem, på ett webbinarium om hållbara godstransporter som arrangeras av BioDriv Öst den 16 mars.

Säkerligen har du någon gång sett de grå plastbackarna i livsmedelsbutiken, fyllda med grönsaker och matvaror av alla de slag. Bakom dessa ligger ett standardiserat system som Svenska Retursystem ansvarar för med ett omfattande transportnätverk som får distributionen att fungera. Svenska Retursystem arbetar med visionen om en hållbar framtid för ögonen och började med att ersätta engångsförpackningar med returemballage. Nu går de ett steg till och klimatsatsar på sina transporter.

– Vårt uppdrag går ut på att miljöanpassa branschen, att göra hållbarhetsnytta i samhället. Med vår cirkulära affärsmodell, där lastbärarna återanvänds gång på gång på gång och skickas fram och tillbaka blir distributionen oerhört viktig. Ska vi göra verklig klimatnytta ska vi ha fossilfria inrikestransporter och det redan 2025, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef Svenska Retursystem.

Tillsammans med samverkansorganisationen BioDriv Öst genomfördes bland annat en utförlig omvärldsanalys där flera trender inom drivmedelsområdet identifierades. Dessa pekade på behovet av en variation av flera olika drivmedelsalternativ. Eftersom hela Svenska Retursystem andas cirkulära och hållbara lösningar är det också självklart att biogas tillsammans med el prioriteras och avtalet innefattar även en bonus till leverantörerna om de överträffar avtalade mål.

­– Biogas som drivmedel passar väldigt bra in i vårt cirkulära helhetstänk. Matavfall blir till biogas och biogödsel som återförs till lantbruket och ger näring åt ny mat som transporteras i våra lådor med biogasdrivna fordon – cirkeln är sluten, säger Pontus Björkdahl.

Felix Ek är projektledare vid BioDriv Öst för projektet Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Arbetet med att stötta Svenska Retursystem har varit en del i den företagsrådgivning som ingår i projektet.

– Alla vet att flera olika förnybara drivmedel behövs för att ställa om transportsektorn. Genom att säkerställa en teknikdiversifiering genom kraven i upphandlingarna blir det lättare att nå målen för transportsektorn. Samtidigt minskar transportörens och den upphandlande organisationens ekonomiska risker som kan kopplas till prisuppgångar på ett specifikt förnybart alternativ, säger Felix Ek.

Med krav på utförliga planer över hur transportörerna under avtalstiden ska få in mer förnybara drivmedel i sina transporter och palmoljefri HVO fick Svenska Retursystem under utvärderingsprocessens gång två vinnande anbudsgivare som stod ut i mängden.

– DHL hade vi som huvudaktör redan från början och under den här processen har de fortsatt jobba bra i de viktiga hållbarhetsfrågorna. DHL svarade också upp mot våra nya krav och lyfter nu blicken mot en längre horisont, säger Daniel Briland, transportchef Svenska Retursystem.

Tommy Nordbergh åkeri, även de med höga klimatambitioner och ett långt framtidsperspektiv, är den andra vinnande anbudsgivaren.

– Vi ville få in en aktör som tänker framåt och delar vårt mål om fossilfrihet. Tommy Nordbergh åkeri har korta beslutsvägar och arbetar med fleet management, det vill säga att de byter ut sina fordon i en bra takt, vilket innebär att de och vi då får tillgång till ny teknologi snabbt. Chansen att pricka in många nya el- och gasfordon är större med Tommy Nordbergh åkeri än med övriga anbudsgivare helt enkelt, säger Daniel Briland.

Avtalet utgår från åkeriets egna föreslagna plan för omställning till olika förnybara drivmedel. Om leverantören överträffar planen på andelar el, biogas och vätgas utgår en bonus och det åkeri som ligger steget före kan alltså tjäna på det.

– Idag har vi ett tjugotal lastbilar på biogas och en på el. Vi tog initiativet till att investera i gaslastbilar på egen hand redan 2013 och börjar nu se ett intresse även från kundernas sida kring vilka drivmedel vi använder. Miljöfordon är dyrare och det gäller att hitta en hög nyttjandegrad för att kompensera kostnadsökningen, kunderna har idag en positivare inställning till detta och är mer villiga till att anpassa sig för att hålla nere sina logistikkostnader. Det kan handla om förlängda öppettider eller till tider som passar transportuppdraget, säger Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh åkeri.

Genom att arbeta med målbilder för varje år över hur drivmedelsanvändningen ska se ut får Svenska Retursystem en bra överblick över det bidrag som görs till olika miljömål, samtidigt som transportörerna får en möjlighet att diversifiera sina fordonsflottor i den omställningstakt som de naturligt har på sina fordon.

– Med denna kravställningsmodell får transportutförarna värdefull kunskap om hur nya drivlinor kan fungera i liknande uppdrag hos andra kunder. Det kan ge en konkurrensfördel i framtiden. Jag skulle alltså säga att det här sättet att arbeta på är en så kallad vinn-vinn situation, säger Felix Ek på BioDriv Öst.

Coop, som både är en av BioDriv Östs medlemmar och har kopplingar till Svenska Retursystem, välkomnar transportupphandlingen.

­– Svenska Retursystems kravställning är väldigt bra och ger marknaden en rejäl knuff i rätt riktning. Ju fler som har högt ställda hållbarhetskrav desto snabbare går omställningen till fossilfrihet, säger Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop och ledamot i Svenska Retursystems styrelse.

Upphandlingskraven har lett till att Svenska Retursystem snabbt ökar andelen cirkulära och förnybara drivmedel och närmar sig målet fossilfritt 2025 i rask takt!

För att läsa hela artikeln och ladda ner den som PDF, klicka här.

Webbinarium – Hållbara godstransporter i framkant 16 mars
Den 16 mars bjuder BioDriv Öst in till ett webbinarium om hållbara godstransporter i framkant. Under webbinariet kommer vi bland annat få veta mer om kostnaden för att ställa om till förnybara alternativ ur ett totalkostnadsperspektiv, goda exempel på offensiva krav från offentlig sektor samt transportföretag som berättar om sin omställningsresa. Se hela inbjudan och länk till anmälan här.

Kontakt
Felix Ek
Projektledare BioDriv Öst
0790 - 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se
 

Pontus Björkdahl
Hållbarhetschef Svenska Retursystem
0702 - 68 29 22
pontus.bjorkdahl@retursystem.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.