2024-03-21 12:25Pressmeddelande

Östergötland vill transportera klimatsmart – för säkerhets skull

Lastbil. Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och ett flertal kommuner i länet har kommit överens om hur fossilfria drivmedel ska främjas i transportintensiva upphandlingar. Överenskommelsen underlättar näringslivets klimatinvesteringar och bidrar till den resiliens som är nödvändig i ett beredskapsperspektiv.

Jenny Knuthammar, som är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, berättar mer om varför man kraftsamlat till en överenskommelse:

– Här i Östergötland har vi länge sett möjligheterna med att koppla ihop arbetet med en hållbar regional utveckling och en mer biobaserad och cirkulär ekonomi med arbetet för en stärkt krisberedskap. Vi har en lokal produktion av biogas och etanol som vi är stolta över och som vi vill värna om. Som energi och drivmedel har dessa, tillsammans med svenskproducerad el, en nyckelroll vid kris eftersom de skapar en diversifiering som gör hela Sverige mindre sårbart. Att inte lägga alla ägg i samma korg är alltid klokt, men när det gäller beredskap är det en nödvändighet.

Beredskapsfrågan är dock inte det enda skälet till att de östgötska organisationerna tagit fram en gemensam drivmedelsprioritering. Jenny Knuthammar fortsätter:

– Det är bara ett av skälen till att vi i Östergötland tycker om närproduktion och cirkulär ekonomi. Vi lever även i en grön omställning där fossilanvändningen behöver minska för att sedan upphöra. Det rör inte minst transportsektorn, som är en stor utsläppare men också en bransch som vill vara en del av lösningen.

För att skapa en trovärdig strategi som håller över tid tog aktörerna hjälp av BioDriv Öst, som är en expertorganisation inom drivmedel och upphandling. Tillsammans vägde man in både klimatavtryck och andra samhällsnyttor, som en stärkt krisberedskap.

– Den här typen av gemensamma krav från offentlig sektor är viktiga för näringslivets omställning. De skapar en förutsägbarhet och främjar aktörers investeringsvilja inom fossilfria drivmedel, säger Martin Ahrne som är sakkunnig inom elektrifiering och biodrivmedel på BioDriv Öst.

Martin Ahrne är även projektledare för det storregionala projektet Fossilfritt 2030, som kraftsamlar kommuner, regioner och länsstyrelser i transportsektorns omställning. Projektet finansieras av bland annat Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och många kommuner i Östergötland. Arbetet med drivmedelsöverenskommelsen har varit en del av samverkan i projektet.

– Överenskommelsen har skapat en tydlig riktning inom vår organisation när det kommer till upphandling av transporter och fordon. Den går dessutom i linje med lagstiftning och hur vi vill att vår fordonsflotta ska utvecklas, i riktning mot en jämnare fördelning av drivmedel. Genom att ställa oss bakom denna regionala överenskommelse vill vi även vara med och bidra till företagens omställning, säger Klara Werner, miljöstrateg i Åtvidabergs kommun.

Nu hoppas aktörerna bakom överenskommelsen att fler ansluter sig.

– Vi är otroligt glada över att det är så många som ställt sig bakom och velat samverka kring denna drivmedelsprioritering. Vi hoppas att fler hänger med i detta arbete med att främja näringslivet, stärka krisberedskapen och sänka kostnaderna i omställningen till fossilfrihet, säger Jenny Knuthammar.

Aktörerna som är anslutna till överenskommelsen är Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Åtvidabergs kommun, Finspångs kommun, Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Ydre kommun.

Se film om överenskommelsen här.
Se film om DRIV-modellen
här.

Om projektet Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Projektet finansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare. Läs mer här.

Kontakt
Helena Engström Sonebrand
Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 67
helena.engstrom.sonebrand@lansstyrelsen.se

Martin Ahrne
Vice VD och sakkunnig inom elektrifiering och biodrivmedel på BioDriv Öst
073-641 81 57
martin.ahrne@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får offentlig sektor och företag hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla förnybara drivmedel. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser.