2019-10-28 09:00Pressmeddelande

Nytt material lär dig mer om att köra fossilfritt

null

Att välja förnybara drivmedel har aldrig varit så enkelt som nu. För att visa vägen till rätt förnybart alternativ för dig finns nu enkel, lättillgänglig och kortfattad information. BioDriv Öst har tillsammans med energikontoren i Östra Mellansverige tagit fram nya broschyrer om biogas, el, etanol, vätgas och biodiesel.

- Broschyrerna innehåller information om fordonsutbud, infrastruktur, ekonomi samt utveckling för respektive förnybart alternativ. Det finns dessutom sammanfattande punktlistor som ger en snabb överblick och underlättar val av lämpligt förnybart drivmedel, säger Emelie Skoog, regional utvecklingsledare för kommunal energi- och klimatrådgivning i Mälardalen och Gotland.

Många användningsmöjligheter

Materialet består av åtta broschyrer, som både kan användas var för sig och tillsammans. Den stora huvudbroschyren innehåller fakta om biogas, el, etanol, vätgas och biodiesel samt vanliga frågor om förnybara alternativ. Resterande broschyrer är uppdelade per drivmedel, vilket gör att det går bra att välja ut de broschyrer som passar i det aktuella sammanhanget. Broschyrerna går lika bra att läsa på skärm som att skriva ut.

- Den stora fördelen med att det finns många olika förnybara alternativ, kan också bli en utmaning när det gäller att veta vad man ska välja utifrån olika förutsättningar. Därför har vi tagit fram broschyrer med det som är allra viktigast att veta. Broschyrerna ger bra baskunskap samtidigt som det är ett tidseffektivt sätt att inhämta kunskap på. Vi har också lagt in länkar och hänvisningar för den som vill veta ännu mer, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Regional storsatsning

Kommunernas energi- och klimatrådgivare arbetar med kostnadsfri rådgivning till privatpersoner och företag. Rådgivarna i Östra Mellansverige och Stockholmsregionen har efterfrågat ett lättillgängligt informationsmaterial om förnybara alternativ i transportsektorn. Resultatet blev broschyrer som kan användas av både kommunernas energi- och klimatrådgivare samt av energikontoren. Materialet passar även bra i andra sammanhang som exempelvis av den som ansvarar för miljö- och klimatarbete eller fordon i en kommun eller i ett företag samt intresserade privatpersoner.

Bakom satsningen står den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst tillsammans med Energikontoret Östergötland, Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Storsthlm samt Energikontoret Region Örebro län.

- Kommunal energi- och klimatrådgivning är ett av få styrmedel inom klimatområdet som riktar sig till privatpersoner. Med transporterna som en av de största utmaningarna i klimatarbetet är det viktigt med bra och lättillgänglig information om förnybara drivmedel och fordon. Därför är det bra att vi nu har fått hjälp av BioDriv Öst med att ta fram det här materialet. Det kommer att komma till stor användning inom rådgivningen framöver, säger Emelie Österqvist, projektledare Energikontoret Östergötland.

Ladda ned materialet från BioDriv Östs hemsida.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.