2022-06-14 13:59Pressmeddelande

Nyinstiftat stipendium till klimatsmarta initiativ

Foto: UnsplashFoto: Unsplash

Uppsatser, projekt eller insatser inom hållbara transporter eller hållbar utveckling har nu chansen att tävla om ett nyinstiftat stipendium. BioDriv Östs regionala klimatfond vill uppmuntra klimatsmarta idéer och initiativ i sex län i östra Mellansverige.

Stipendiet som består av 15 000 kronor kan sökas av alla från förskoleåldern och uppåt. Kravet är att bidraget är relevant för BioDriv Östs verksamhet och att det har kopplingar till det geografiska område där organisationen är verksam.

– Jag hoppas på många sökanden och ser fram emot att ta del av bidragen. Stipendiet blir ett nytt sätt att uppmärksamma värdefulla initiativ som kan inspirera många i det viktiga arbetet för en hållbar regional utveckling, säger Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör på Region Uppsala och ordförande i BioDriv Öst. 

BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation. Genom samordning, kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad verkar den för en hållbar regional utveckling i en region som omfattar sex län: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötland. BioDriv Öst har initierats och byggts upp av offentliga aktörer i samverkan med forskning och näringsliv. Organisationen har sedan 2008 bedrivit ett brett hållbarhets- och utvecklingsarbete som aktivt bidragit till regionens utveckling på både kort och lång sikt. Exempel på viktiga verksamhetsområden är förnybara alternativ inom transportsektorn samt utvecklingen av biogas som en system- och hållbarhetslösning i en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Stipendiet finansieras av BioDriv Östs regionala klimatfond, som erbjuder möjligheten att klimatväxla fossila utsläpp och samtidigt bidra till en hållbar utveckling i östra Mellansverige. Att klimatväxla exempelvis fossildrivna resor är ett sätt att ta ansvar för klimatpåverkande utsläpp som resan ger upphov till. Genom klimatväxling finansieras utsläppsreducerande åtgärder någon annanstans.

Den som vill söka det nyinstiftade stipendiet har till 2022-07-31 på sig. Styrelsen för BioDriv Öst Ideell förening kommer att besluta om max tre nominerade varav en vinner.

– Bidrag som kan visa på stor klimatnytta, stor potentiell spridningseffekt eller ett stort mått av nytänkande kommer att prioriteras. I första hand vill vi även dela ut stipendiet till en person eller organisation där det aktuella beloppet blir betydelsefullt, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Läs hela utlysningstexten här

För mer information om stipendiet, kontakta:

Lovisa Gustafsson, sakkunnig elektrifiering & infrastruktur
0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson@biodrivost.se

För mer information om BioDriv Öst, kontakta:
Beatrice Torgnyson Klemme, vd
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se
www.biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.