2022-03-30 16:20Pressmeddelande

Ny vägledning för upphandling av fossilfria transporter

Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst modererade ett webbinarium den 29 mars om offentlig upphandling av fossilfria transporter.Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst modererade ett webbinarium den 29 mars om offentlig upphandling av fossilfria transporter.

Det finns stor potential i att använda offentlig upphandling som verktyg i omställningen till fossilfria transporter. I samband med ett webbinarium den 29 mars lanserade BioDriv Öst en ny vägledning för klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och underlättar upphandling i enlighet med nya lagkrav som förväntas börja gälla den 1 juni.

I sommar träder nya lagkrav i kraft, som innebär att offentliga aktörer behöver ställa krav på en andel elfordon vid upphandling av bilar och vissa transporttjänster. Lagkraven handlar om uppdateringar i EU-direktivet Clean Vehicles Directive som nu ska implementeras i svensk lagstiftning.

För att sprida kunskap om de nya lagkraven och praktiska tips kopplat till offentlig upphandling av fossilfria transporter arrangerade BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige ett webbinarium den 29 mars med nära 200 deltagare. På webbinariet berättade Stefan Andersson, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, om vilka upphandlingar lagkraven omfattar och hur kraven ser ut.

BioDriv Öst har nu tagit fram en ny vägledning, som gör det enklare att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel. I den nya vägledningen finns också stöd för hur kraven kan formuleras för att klara de nya lagkraven. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

– På Upphandlingsmyndigheten har vi de senaste åren arbetat med att uppdatera våra hållbarhetskriterier för fordon och drivmedel, det är roligt att de nu finns på plats och kan bidra till att möta nya miljöfordonsdefinitioner och lagkrav, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsvägledningen ingår i en serie som består av tre olika delar. Det finns en huvudvägledning som innehåller generell information om klimatkrav på fordon och transporter. En bilaga med exempel och erfarenheter från kommuner och regioner som har ställt offensiva miljökrav. Sist men inte minst finns den nya bilagan, som är en vägledning med standardkrav som kan användas som byggstenar i kravställning på fordon och drivmedel.

– Det är bra att tänka på att miljökrav är ett hantverk som behöver anpassas utifrån de aktuella förutsättningarna vid varje tillfälle. För att underlätta har vi även tagit fram korta filmer som beskriver vad som är bra att tänka på, säger Maria Losman, Ecoplan in Medio, som varit med och arbetat fram vägledningarna.

I de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som Sveriges näringslivsaktörer tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige nämns återkommande att näringslivet vill se skärpta krav på fossilfrihet i offentliga upphandlingar.

– När många offentliga aktörer drar åt samma håll och ställer offensiva klimat- och miljökrav på fordon och drivmedel underlättar det för näringslivet att ställa om till förnybara drivmedel, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

– Vi ser att allt fler offentliga aktörer ställer offensiva klimat- och miljökrav i offentlig upphandling av fordon och transporter. Med vår nya vägledning blir det enklare för ännu fler att använda upphandling som ett verktyg att ställa om till fossilfria transporter, säger Ulf Troeng, projektledare på BioDriv Öst.

Webbinariet arrangerades av BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Mälardalsrådet och Gröna Mobilister.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.


Kontaktpersoner

Beatrice Torgnyson Klemme
VD
Beatrice Torgnyson Klemme
Martin Ahrne
Vice VD
Martin Ahrne
Josefin Holmgren
Kommunikatör
Josefin Holmgren