2019-12-06 13:00Pressmeddelande

Ny Sifo-undersökning: 9 av 10 vill tanka svenska förnybara drivmedel!

null

Majoriteten (88%) av svenska folket föredrar inhemskt producerade förnybara drivmedel om det kan erbjudas kostnadsneutralt. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av samverkansorganisationen BioDriv Öst. En tredjedel av de tillfrågade kan dessutom tänka sig att betala mer för svenska drivmedel. Det är därmed hög tid att regeringen säkerställer att den aviserade miljö- och ursprungsmärkningen av drivmedel vid pumpen införs. 

Trots en positiv utveckling det senaste decenniet är det långt kvar för att målet om 70 procents reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn till 2030 ska kunna nås. De kommande årens utveckling har en avgörande betydelse.

En ny Sifo-undersökning om svenskarnas inställning till fordon och drivmedel visar att det inte bara är svenska livsmedel som konsumenterna föredrar utan även svenska drivmedel. Hela 88 procent skulle hellre tanka bilen med förnybara drivmedel producerade i Sverige än med fossil diesel eller bensin från utlandet.

- Vi vet att vi måste öka användningen av förnybara drivmedel kraftigt de kommande åren. Om politiker på lokal, regional och nationell nivå fokuserar på att öka andelen inhemskt producerade drivmedel från svenska råvaror bidrar vi dessutom till andra mål, som exempelvis ökad försörjningstrygghet på drivmedel, vilket är en kritisk del i ett stärkt totalförsvar, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Undersökningens resultat visar att det finns en stor vilja hos svenska folket att ställa om från fossilt till förnybart, om man vet att drivmedlen kommer från Sverige. Undersökningen visar dessutom att en tredjedel av de tillfrågade är beredda att betala mellan 50 öre till en krona mer per liter för svenska drivmedel jämfört med fossil bensin eller diesel.

- Det är tydligt att allmänhetens stöd i dessa frågor är stort och inte minst vill man veta varifrån drivmedlet kommer. Införandet av miljö- och ursprungsmärkningen har redan skjutits upp två gånger, så nu behöver regeringen och Energimyndigheten säkerställa att den faktiskt införs enligt plan i maj 2020, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst. 

Samtliga resultat från undersökningen offentliggjordes tidigare under veckan på konferensen BioDriv Tinget. Konferensen arrangeras första veckan i december varje år på Nalen i Stockholm av BioDriv Öst.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst
0733 - 97 06 25
Beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.