2022-10-07 08:37Pressmeddelande

Ny rapport visar att det lönar sig att ställa om till förnybart

Felix Ek, sakkunnig fordon & drivmedel BioDriv Öst. Foto: Göran EkebergFelix Ek, sakkunnig fordon & drivmedel BioDriv Öst. Foto: Göran Ekeberg

Frågor gällande drivmedelspriser och elpriser har aldrig varit mer aktuella. En första regel är att ett fordonsköp handlar om mycket mer än inköpspriset. Felix Ek på BioDriv Öst hjälper företag att räkna ut vad bilar och lastbilar kostar, egentligen. För att göra ett smart köp behöver du ta reda på den totala kostnaden under hela den tid du tänkt äga fordonet. Det brukar visa sig att el och biogas lönar sig.

Totalkostnaden för en bil eller lastbil kan skilja sig mycket åt beroende på bonusar, drivmedel, skatter och underhåll. Det är inte lätt att själv räkna ut den summan. Därför hjälper BioDriv Öst näringslivet i Mellansverige att göra TCO-kalkyler för att ställa om transporter till förnybara drivmedel. TCO står för Total Cost of Ownership.

– Företagen tycker ofta att det låter för bra för att vara sant. De är vana vid att få försäljningssamtal, men det här stödet är kostnadsfritt. Dessutom är BioDriv Öst oberoende, säger Felix Ek.

Felix Ek är civilingenjör inom energisystem och expert på godstransporter och omställningen av lätta lastbilar och tunga fordon. Sedan 2018 arbetar han som projektledare på BioDriv Öst.

– Vi kan hjälpa företagen att ta första steget och tänka i nya banor. När de ser sin totala fordonskostnad kan det få dem att välja mer kostnadseffektiva transporter som samtidigt minskar deras klimatutsläpp, säger han.

Vad brukar ni komma fram till när ni har gjort en TCO-kalkyl?

– En generell slutsats är att elfordon lönar sig bäst när du kör mycket och långt och om du tänker äga bilen lite längre. Biogasfordon är ofta konkurrenskraftiga oavsett körsträcka och ägandetid. Just nu så varierar dock biogaspriserna ovanligt mycket beroende på var man tankar, så det är värt att ha koll på.

När Felix Ek gör en TCO-kalkyl tar han först reda på transportbehovet. Sedan tittar han på fordonsutbudet och drivmedelsmarknaderna. Därefter får företagen hjälp att sätta ihop en översiktlig plan med så bra mix av drivmedel som möjligt. När ett företag ska gå från idé till handling behövs mer exakta kostnadskalkyler. Då tar de in nya offerter på fordon, ser över drivmedelsrabatter och kollar upp kostnader för serviceavtal. Sedan är det upp till bilhandlaren att ta fram de bästa finansieringslösningarna.

– När företagen ser att de kan tjäna pengar på omställningen så brukar det gå ganska fort. En del har börjat ställa om helt till eldrift i stadsdistributionen. Andra har valt att gå från endast ett förnybart drivmedel till att satsa på flera olika, berättar Felix Ek.

BioDriv Öst förordar att investera i både el- och biogasfordon. Inte bara för att det kan vara en ekonomisk fördel, utan för att det innebär en riskspridning i en tid som präglas av osäkerheter kring drivmedelspriser. Det finns dock begränsningar. Bland lätta lastbilar är utbudet på gasfordon skralt. Där finns i dagsläget bara två modeller att välja på, Iveco Daily och VW Caddy.

Utöver TCO-kalkyler servar BioDriv Öst företag med bland annat utbildningar, seminarier och provkörningsevent. I det pågående projektet Transportutmaningen får företag följa med till Scania democenter i Södertälje.  Där får de provköra lastbilar på olika förnybara drivmedel och prata med dem som tillverkar fordonen. BioDriv Öst samarbetar även med Hedin Bil Uppsala som lånar ut eldrivna skåpbilar i projektet. Allt från budfirmor till cykelreparatörer och campingplatser har fått låna eldrivna skåpbilar.

– De som provkör får känna att ”det blir kanske inte en så stor förändring ändå, bilarna fungerar på liknande sätt”. Det har varit uppskattat av framför allt dem som fått nya uppdrag där det krävs att de ska köra på något förnybart alternativ som inte är HVO100, berättar Felix Ek.

Många transportföretag fokuserar på den förnybara dieseln HVO100 som enda lösning, för att de redan har diselbilar och det är enklast. Visst är det ett bra första steg, men det är inte alltid kostnadseffektivt eftersom HVO100 är dyrare än fossil diesel samtidigt som alla andra kostnader är desamma. Dessutom blir det sårbart att lägga alla ägg i en och samma korg. I den korta filmen om DRIV-modellen förklaras några av de principer som BioDriv Öst arbetar utifrån i sin rådgivning.

– De flesta tänker inte på att det finns elbilar, biogasbilar och i vissa fall etanolbilar som funkar och kan vara mer kostnadseffektiva, säger Felix Ek.

I totalkostnaden för personbilar och lätta lastbilar är de tre största parametrarna värdeminskningen, drivmedelskostnaden och fordonsskatten. För en taxibil, som kör fyra eller fem gånger så mycket som genomsnittsbilisten, är drivmedelspriset avgörande. Då kan även en elbil som är dyr i inköp bli en ekonomisk besparing.

Av de statliga styrmedlen är det Bonus Malus-systemet som har störst påverkan på kalkylen för lätta lastbilar och personbilar. Skatten i Bonus Malus-systemet slår hårt mot fordon som kör på HVO100 eller fossil diesel, medan många biogasbilar och alla elbilar har väldigt låg skatt. Pratar vi tunga fordon så spelar dock fordonsskatten väldigt liten roll i totalkostnadskalkylen. För tunga fordon finns dock också en bonus i form av en klimatpremie som går till el, biogas och etanolfordon.

Hittills har bonusen för elbilar ökat, samtidigt som skatten på framför allt dieselbilar successivt har höjts. Nu när omställningen börjar stå på egna ben sänks bonusen på elbilar vid årsskiftet 2022/23, men troligtvis kommer kalkylen fortsätta att se bra ut för elbilar, tror Felix Ek.

En TCO-kalkyl kan användas som internt diskussionsunderlag för att komma igång med processarbetet i ett företag. Ofta är det någon som vill testa en ny typ av drivmedel och behöver övertyga en ledningsgrupp eller ekonomiansvarig. När man slutligen ska göra investeringskalkylen är det klokt att vända sig till sin återförsäljare. Den som först har haft en dialog med experterna på BioDriv Öst är bättre förberedd och kan ställa relevanta frågor och jämföra offerter.

Tillsammans med kollegan Björn Isaksson har Felix Ek sammanställt ett verktyg och en rapport, ”Vad kostar fordonsägandet egentligen?”. Där har de räknat på olika fordonstyper – två personbilar, två lätta lastbilar och två tunga lastbilar – för att visa vad en totalkostnadskalkyl kan användas till och vilka parametrar som påverkar. Måttet man får fram är milkostnaden, men det går snabbt att ta fram även andra typer av mått, exempelvis timkostnad.

– Vi ser hur staplarna förändras när vi ändrar körsträcka och ägandetid. Beroende på hur du kör din bil kommer du att få olika resultat. Det är därför det är så bra att diskutera igenom det ordentligt med någon som kan göra den här typen av beräkningar, säger Felix Ek.

Rapporten innehåller även framtidsspaningar för de olika fordonstyperna.

Vilka fordon tror du det är smart att satsa på framöver?

– Elektrifieringen är absolut här för att stanna. Det finns inga tecken på att elbilar kommer att bli omoderna de närmaste tio åren. Vätgasbilar tror jag kommer att bli en nisch för tunga fordon som ska gå långväga och som inte har tid att stanna och ladda så mycket. Annars skulle jag säga att biogasbilar fortfarande är väldigt attraktiva att investera i, eftersom det finns en skattebefrielse för drivmedlet som sträcker sig till 2031 och ett bra fordonsutbud för både personbilar och tunga lastbilar redan i dag. Biogastekniken är beprövad och det finns ett utbyggt tankstationsnätverk, svarar Felix Ek.

Transportföretag verkar på en konkurrensutsatt marknad och behöver ha koll på vad deras fordonsägande kostar, menar Felix Ek. Han välkomnar fler företag att ta hjälp av BioDriv Öst för att påbörja sin omställning.

Text: Tina Lövrander

Vill du veta mer om vilka el- och gasfordon som finns?

Elfordon 2022
Gasfordon 2022

Om Transportutmaningen:

Transportutmaningen är ett projekt i sex län i östra Mellansverige som finansieras av BioDriv Öst och Naturvårdsverket via Klimatklivet. Projektet syftar till att påskynda transportsektorns omställning till förnybara drivmedel och vänder sig till företag som söker stöd och rådgivning i sin omställning. Som en del i projektet inspireras även aktörer att anta Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.