2019-04-03 06:00Pressmeddelande

Ny kampanj ska öka intresset för förnybara drivmedel

Filmsatsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige finansieras bland annat av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden.Filmsatsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige finansieras bland annat av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Kort räckvidd, för få tankställen eller det spelar ingen roll vad vi i lilla Sverige gör. Det finns alltjämt många myter och fördomar kring bilar som kan köra på förnybara drivmedel. Men vad är egentligen sant om de förnybara alternativen? För att öka kunskapen om förnybara drivmedel lanserar BioDriv Öst i samverkan med flera länsstyrelser, regioner samt Power Circle och 2030-sekretariatet en ny serie av animerade kortfilmer.

Se filmen nedan och skicka den vidare till någon som behöver en knuff i rätt riktning.

Utsläppen från transportsektorn ökar, samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Hur är det möjligt? En del av svaret ligger i att kunskapen om förnybara drivmedel behöver öka. Utvecklingen går så snabbt framåt att det som var sant för ett par år sedan kanske inte alls stämmer i dag.

- Det kanske främsta hindret mot ett snabbt skifte till en fossilfri fordonsflotta är alla myter som sprids och lever kvar. Om dålig räckvidd, svårigheter att tanka eller ladda och mycket annat som i slutändan bara gynnar det fossila. Därför är jag väldigt glad att vi nu har en gemensam, lättbegriplig kampanj där myterna krossas, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

De animerade filmerna från BioDriv Öst ska på ett kul sätt spräcka myter om olika förnybara drivmedel och öppna upp för samtal på olika teman. Först ut är en film om elbilars räckvidd. Fler filmer som bemöter myter om olika förnybara drivmedel kommer att lanseras framöver.

- Det finns gott om bra och längre faktafilmer om olika förnybara drivmedel. Nackdelen är att de sällan når utanför gruppen av redan intresserade. Vår nya filmserie ska på ett roligt sätt väcka nyfikenhet hos en bredare målgrupp samtidigt som vi motbevisar myter och ökar kunskapen om förnybara drivmedel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Trots den svenska elbils-boomen, och att antalet laddstationer i Sverige ökar för var dag som går, är räckviddsångesten påtaglig framförallt hos de som ännu inte kör elfordon. Det råder en skepsis kring hur långt det går att köra med en elbil, vi har även vant oss vid att saker ska vara på ett visst sätt.

Kommer jag inte längre att ha en räckvidd på 90 mil som i min dieselbil, hur ska det gå? Frågorna är många men svaret är enkelt! Visst går det utmärkt att köra långt med en elbil. Det som behövs är en ökad kunskap om de nya fördelar som kommer med klimatsmarta fordon. Överinvestering i batterikapacitet som sällan nyttjas är inte en bra lösning, varken för plånboken eller miljön, och genom att snabbladda går det utmärkt att köra långt med elbilar när så behövs. Att ta en paus då och då mår både föraren och miljön bättre av. En stor fördel med elbilar är dessutom att behovet av att tanka minskar drastiskt och en stor tidsbesparing görs genom att över 80 procent av laddningen sker vid fordonets hemmabas.

Prenumerera på vår Youtubekanal så att du inte missar våra kommande filmer!

Filmsatsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst. Projektet och den första filmen har även genomförts i samverkan med 2030-sekretariatet och Power Circle.

Filmerna produceras av bolaget Lave Media och animeringen är gjord av Olle Engström, en av Sveriges främsta animatörer i sin genre som tidigare arbetat med bl.a. Google, Nike och Toyota.

Kontakt:

Björn Isaksson 
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.