2019-06-20 08:45Pressmeddelande

Ny film om myter – visst går det bra att köra biogasbil!

null

Kort räckvidd, för få tankställen eller det spelar ingen roll vad vi i lilla Sverige gör. Det finns alltjämt många myter och fördomar kring bilar som kan köra på förnybara drivmedel. Men vad är egentligen sant om de förnybara alternativen? För att öka kunskapen om förnybara drivmedel lanserar BioDriv Öst i samverkan med flera länsstyrelser, regioner samt Power Circle, Svebio och 2030-sekretariatet en ny serie av animerade kortfilmer.

Film nummer två i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel handlar om gasbilar och går att se här nedanför. Skicka den vidare till någon som behöver en knuff i rätt riktning! På BioDriv Östs hemsida finns även den första filmen som handlar om elbilar. För den som vill veta ännu mer efter att ha sett filmerna så finns det dessutom faktablad med ytterligare information på samma tema som varje film.

Utsläppen från transportsektorn ökar, samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Hur är det möjligt? En del av svaret ligger i att kunskapen om förnybara drivmedel behöver öka. Utvecklingen går så snabbt framåt att det som var sant för ett par år sedan kanske inte alls stämmer i dag. 

- Det kanske främsta hindret mot ett snabbt skifte till en fossilfri fordonsflotta är alla myter som sprids och lever kvar. Om dålig räckvidd, svårigheter att tanka eller ladda och mycket annat som i slutändan bara gynnar det fossila. Därför är jag väldigt glad att vi nu har en gemensam, lättbegriplig kampanj där myterna krossas, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

De animerade filmerna från BioDriv Öst ska på ett kul sätt spräcka myter om olika förnybara drivmedel och öppna upp för samtal på olika teman. Fler filmer som bemöter myter om olika förnybara drivmedel kommer att lanseras framöver.

- Det finns gott om bra och längre faktafilmer om olika förnybara drivmedel. Nackdelen är att de sällan når utanför gruppen av redan intresserade. Vår nya filmserie ska på ett roligt sätt väcka nyfikenhet hos en bredare målgrupp samtidigt som vi motbevisar myter och ökar kunskapen om förnybara drivmedel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Biogas har funnits länge som drivmedel i Sverige och biogasanvändningen har ökat konstant i transportsektorn de senaste 15 åren. Antalet biogastankställen har dessutom fördubblats de senaste tio åren och ännu fler tankställen är på gång och har fått bidrag via Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet. Trots detta lever gamla myter kvar om att det saknas tankställen, bilmodeller och biogas. Det råder en skepsis kring hur praktiskt det är att köra på biogas och många tror att det är en betydligt större skillnad jämfört med bensin eller diesel än vad det faktiskt är.

Kommer jag inte längre att ha en räckvidd på 90 mil som i min dieselbil, hur ska det gå? Frågorna är många men svaret är enkelt! Visst går det utmärkt att köra långt även med gasbil. Det som behövs är en ökad kunskap om hur enkelt det är att köra med gas i de allra flesta segment. I de delar av landet där de allra flesta bor är det sällan särskilt långt till ett gastankställe. Det som få känner till är att lätta fordon för gas dessutom har en bensintank som backup. Det gör att de få gånger som det inte går att klara sig på de omkring 40 mils räckvidd som biogas normalt ger går det ändå att nå hela vägen fram till nästa möjlighet att tanka biogas. Allt fler biogastankställen, och fordon som är jämförbara både i inköpspris och i drift med bensin, gör att biogas är ett realistiskt alternativ för de allra flesta.

Prenumerera på vår Youtubekanal så att du inte missar våra kommande filmer!

Filmsatsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst. Projektet genomförs i samverkan med 2030-sekretariatet och Power Circle.

Filmerna produceras av bolaget Lave Media och animeringen är gjord av Olle Engström, en av Sveriges främsta animatörer i sin genre som tidigare arbetat med bl.a. Google, Nike och Toyota för att nämna några.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.