2018-03-01 13:00Pressmeddelande

Nu släpper vi Gasfordon 2018!

null

Inför 2018 så finns det hela 25 gasbilar, 8 transportbilar och 9 gaslastbilar att välja på för fordonsgas, och fler väntas tillkomma under året. Med en god och ökande tillgång på tankställen, stor klimatnytta, lägre drivmedelspris och fordonspriser i nivå med motsvarande bensin- och dieselfordon utgör gasfordon ett kostnadseffektivt och bekvämt förnybart alternativ.

Broschyren samlar på ett överskådligt sätt de gasfordon som finns på den svenska marknaden i början av 2018, och riktar sig både till dem som överväger att köpa gasfordon privat och till företag och myndigheter som vill köpa eller upphandla transporttjänster och fordon.

Den genomsnittliga andelen biogas i fordonsgasen ökar succesivt, 2017 var andelen 86% vilket ger ett mycket hållbart drivmedel med stor klimatnytta. Dessutom är biogas med bred marginal det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige.

I och med den nya bonusen på 10 000 kr för gasbilar från och med 1 juli i år blir gasbilarna inte dyrare i inköp än motsvarande diesel- eller bensinbil, vilket möjliggör en kostnadseffektiv och enkel omställning till förnybart. Dessutom får företag fortsatt ett reducerat förmånsvärde för gasfordon.

- När det nya bonus-malus systemet införs kommer intresset för gasfordon att öka i Sverige. Det händer dessutom en hel del på detta område internationellt. Många fordonsköpare känner sig dock osäkra på vad gasbilar är, och om dessa fordon är någonting för dem. Med Gasfordon 2018 försöker vi skingra frågetecknen och ge en översikt över utbudet och hur det fungerar att köra gasbil, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst med BioDriv Öst.

Satsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst.

Rapporten kan laddas ner här!

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme

Vd Biogas Öst med BioDriv Öst

+46 73 397 06 25

beatrice.torgnyson@biogasost.se

Presskontakt

Erik Sihlberg

+076 696 28 54

informatör och politiskt sakkunnig

erik.sihlberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.