2021-06-16 13:15Pressmeddelande

Nu presenteras Uppsalas elektrifieringslöften för regeringen

Foto: Dan Boman, ScaniaFoto: Dan Boman, Scania

BioDriv Öst har tillsammans med flera aktörer i länet undertecknat elektrifieringslöften till regeringen. Löftena presenterades den 16 juni för infrastrukturminister Tomas Eneroth och syftar till att öka elektrifieringen av de regionala godstransporterna i Uppsala län.

Som en del i arbetet med att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter har regeringen inrättat Elektrifieringskommissionen. Engagemang på regional och lokal nivå är av avgörande betydelse för arbetet och i slutet av maj meddelades att 17 regionala elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer har tagits fram. Den 16 juni presenterades Uppsalaregionens åtaganden för infrastrukturminister Tomas Eneroth under en webbsänd ceremoni.

Det är Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, BioDriv Öst, Handelskammaren i Uppsala län, Sveriges Åkeriföretag Uppsala och Vattenfall Eldistribution som har undertecknat Uppsalas elektrifieringslöfte och gemensamt kommer att arbeta för att bidra till ökad eldrift i de regionala tunga transporterna. Samverkan kommer bland annat att ske i frågor som etablering av publika snabbladdningsstationer för tunga fordon, lokala effektmarknader, miljökrav på hållbara drivmedel i upphandlingar och kunskapsspridning.

– Samverkan mellan olika aktörer, och gemensamma insatser som möjliggör en utveckling av flera olika förnybara drivmedel, är av stor vikt för transportsektorns omställning. Vi ser därför fram emot att få bidra i arbetet med att infria Uppsalas elektrifieringslöften, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för samverkansorganisationen BioDriv Öst.

BioDriv Öst kommer att hjälpa offentliga och privata aktörer i länet med allt från drivmedelsstrategier, upphandlingar, laddinfrastruktur och test av elfordon genom projekten Fossilfritt 2030 och Transportutmaningen.

– Uppsala län har en betydande kapacitetsbrist i elnätet, men det går inte att vänta tills elnäten har förstärkts. Vi är därför extra glada över att kunna bidra med kunskap och erfarenheter från vårt nya innovationsprojekt Elektrifierade persontransporter som utvecklar tekniska, affärsmässiga och strukturella lösningar som möjliggör en storskalig elektrifiering av tunga fordon, berättar Martin Ahrne, vice vd på BioDriv Öst. 

Läs mer om Uppsalas elektrifieringslöfte
Läs mer om Elektrifieringskommissionen på regeringens webbplats
Läs mer om projektet Fossilfritt 2030
Läs mer om projektet Transportutmaningen
Läs mer om projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden

Kontakt
Martin Ahrne
Vice vd, BioDriv Öst
0736 – 41 81 57
martin.ahrne@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.