2022-03-03 08:30Pressmeddelande

Nu får fler prova elcykel gratis

null

Vill du testa en ny form av pendling? I vår kan utvalda bilpendlare från Eskilstuna och Flen testa att pendla med elcykel i stället för bil. Bakom försöket står EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. 
Tidigare försök visar att många vill fortsätta med cykel när de väl har provat, säger Micaela Nordin, projektledare.

Under 2021 fick anställda på två arbetsplatser i Eskilstuna och Flen chansen att testa ett bilfritt liv genom att prova elcykel gratis i en månad. Efter provperioden svarade nästan hälften av deltagarna att de ville fortsätta cykla. Därför låter nu EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan fler få chansen att testa elcykel kostnadsfritt.
– Personer som bor i Eskilstuna eller Flen kan anmäla sitt intresse under mars månad och därefter väljer vi ut testdeltagare, säger Emelie Palmberg, infrastrukturstrateg i Flens kommun.

30 utvalda cyklister
För att bli utvald behöver du anmäla dig via projektets anmälningssida. Deltagarna väljs sedan ut utifrån olika kriterier. I första hand riktar sig erbjudandet till personer som idag gör sin resa med bil.
– Tidigare testdeltagare tyckte att det var en bra och rolig möjlighet att få prova elcykel. Bland annat för att det var smidigt att kunna ta cykeln till jobbet utan att behöva duscha och byta om efteråt. Flera har berättat att de har kunnat rensa hjärnan på ett helt annat sätt än när de åkte bil till jobbet, säger Jani Körkkö, Kollektivtrafiksamordnare i Eskilstuna kommun.

En del av något större
Testperioder med elcykel i de utvalda Sörmlandskommunerna är en del av något större. Kampanjen ingår i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet jobbar med olika insatser för att öka det hållbara resandet i östra Mellansverige. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och BioDriv Öst. Utöver det deltar flera kommuner från länen i projektet. Här i Sörmland är Eskilstuna kommun och Flens kommun engagerade i flera olika aktiviteter inom projektet.

Fakta:
• Under fem prova-på-månader under 2021 fick totalt 48 testpersoner ställa bilen och prova elcykel helt kostnadsfritt.
• Efteråt svarade nästan hälften av elcyklisterna att de kommer fortsätta resa hållbart genom att börja cykla med sin vanliga cykel eller genom att köpa en elcykel.
• Resterande svarade att deras ordinarie sätt att resa fungerar för tillfället, men att de funderar på att skaffa en elcykel framöver.
• Alla som medverkade i testet svarade att de skulle rekommendera andra att prova elcykel.
• Under 2022 kan 30 personer testa elcykel i Eskilstuna eller Flen.
• Ansökan görs här.

Kontaktpersoner:
Micaela Nordin
Projektledare Region Sörmland | 070–338 50 03
micaela.nordin@regionsormland.se

Sandra Strömstedt
Strateg Region Sörmland | 076–696 85 69
sandra.stromstedt@regionsormland.se

Jani Körkkö
Kollektivtrafiksamordnare Eskilstunas kommun
jani.korkko@eskilstuna.se | 016–710 67 36

Emelie Palmberg
Infrastrukturstrateg Flens kommun
emelie.palmberg@flen.se | 0157–43 00 35


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.

Relaterad media