2018-06-21 16:00Pressmeddelande

Nu blir det ännu enklare att köra förnybart!

null

Den första juli träder det nya skattesystemet bonus-malus i kraft. Det innebär att det blir ännu mer fördelaktigt att köpa och köra fordon med förnybara drivmedel. För att underlätta för alla som vill köra förnybart har BioDriv Öst kartlagt tank- och laddstationer för förnybara drivmedel i Uppsala, Södermanland och Västmanlands län.

Allt fler nya styrmedel införs för att öka omställningen till fossilfria transporter och redan den 1 juli träder flera förändringar i kraft. Det nya fordonsskattesystemet som kallas bonus-malus börjar gälla, likaså reduktionsplikten som innebär krav på en successivt ökande inblandning av förnybart drivmedel i bensin och diesel. Dessutom är en ny miljöbilsdefinition att vänta. Intresset för att köpa och köra fordon på förnybara drivmedel förväntas därmed öka.

För att underlätta för alla som vill köra förnybart i Uppsala, Södermanland och Västmanland har BioDriv Öst inom projektet Fossilfritt 2030 kartlagt publik tank- och laddinfrastruktur för de förnybara drivmedlen el, biogas och biodiesel. Materialet innefattar förutom lokaliseringar för publika laddstolpar och tankställen även allmän information om de vanligaste förnybara drivmedlen inom svensk vägtrafik: el, biogas, biodiesel, etanol och vätgas för den som vill veta mer om exempelvis kontakter vid elbilsladdning eller hur tankning går till.

Guiden innehåller även en del information om låginblandade drivmedel. Den som kör ett fordon som inte klarar höginblandade drivmedel bör välja så hög låginblandning av förnybart drivmedel som möjligt. Det gör att klimatpåverkan ofta kan sänkas betydligt jämfört med att köra på ren fossil bensin eller diesel. Allt material i guiden uppdateras löpande och den intresserade får även tips om bra tjänster och appar som visar dagsaktuell information om de olika förnybara drivmedlen.

För den som kör laddbar bil är laddmöjlighet i hemmet i princip en förutsättning för att få till en praktisk och ekonomisk körning på el. I materialet finns matnyttig information för den privatperson eller organisation som funderar på att installera en egen laddlösning eller eget tankställe.

För mer information se de tre guiderna på BioDriv Östs hemsida: www.biodrivost.se eller på projekthemsidan www.projektetfossilfritt2030.se.

Projektet Fossilfritt 2030 finansieras av den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala, Region Uppsala, Region Västmanland, Stockholm stad och BioDriv Öst. Länsstyrelsen i Västmanland är projektägare och leder satsningen tillsammans med BioDriv Öst. Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet är samverkansparter.

Kontakt:

Björn Isaksson

Projektledare, Biogas Öst med BioDriv Öst

0768 - 19 52 82

bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.