2023-11-10 08:06Pressmeddelande

Nu är det EU som styr Sveriges omställning

Magnus Nilsson, miljökonsult specialiserad på europeisk klimatpolitik.Magnus Nilsson, miljökonsult specialiserad på europeisk klimatpolitik.

Sverige har länge stått för ett globalt ledarskap i omställningen till ett hållbart samhälle. Men på senare tid har EU flyttat fram positionerna och kommit ifatt. Få personer är mer insatta i detta än miljökonsult Magnus Nilsson, specialiserad på europeisk klimatpolitik. Kom och träffa honom på BioDriv Tinget den 6 december tillsammans med en lång rad andra intressanta talare.

Det som händer på EU-nivå får allt större påverkan på transportsektorns omställning i Sverige. Vad har redan beslutats, vad ligger på bordet och vad innebär detta för transportsektorns omställning? Få är lika insatta i detta som Magnus Nilsson. I mer än tio år har han bevakat hur EU:s klimatlagstiftning utvecklats.

Den 6 december är han en av huvudtalarna på BioDriv Tinget i Stockholm, en årligen återkommande konferens om det allra senaste inom transportsektorns omställning till fossilfrihet och ett tillfälle för offentlig sektor och näringsliv att mötas.

– EU-politiken får allt större betydelse för Sverige, men det är inte många som förstår det. Många politiska debatter förs som om vi kan välja vilka EU-lagar vi vill följa. Just nu ligger Sverige faktiskt illa till för att klara EU:s högt ställda krav. Utan snabba och tuffa beslut riskerar Sverige att bryta mot EU-lagstiftningen, säger Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson har en bakgrund som journalist, men hans meritlista är mycket längre än så. Bland annat har han arbetat som expert på skogs- och trafikfrågor på Naturskyddsföreningens rikskansli och med infrastrukturfrågor på Regeringskansliet. 1994 var han medgrundare till föreningen Gröna Mobilister. Dessutom satt han under 13 år i styrelsen för European Federation for Transport and Environment i Bryssel, ett europeiskt paraply för icke-statliga organisationer som främjar hållbara transporter i Europa.

– EU:s lagstiftning omfattar en hel kontinent med en halv miljard invånare och den riktar sig till både länder och företag. Förutsatt att den nya lagstiftningen inte monteras ned kommer det här att bli väldigt bra, säger Magnus Nilsson.

Nyligen medverkade han även i ekonomiprofessor John Hasslers utredning av hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas utifrån EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Där bidrog han med underlag till två kapitel om just den nya klimatlagstiftningen. Denna rapport är nu ett av analysunderlagen för regeringens nya klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras i november.

Den som vill veta mer är välkommen att anmäla sig till BioDriv Tinget den 6 december.

– Intresset har aldrig varit så stort som i år. För dem som vill delta på plats är det först till kvarn som gäller, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på BioDriv Öst.

Mer om Magnus Nilsson
Magnus Nilsson har ett fristående konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik. Han har spetskompetens i EU-anknutna frågor inom transport och klimat. Han driver också Klimat- och naturvårdsbloggen. Läs mer här

Mer om BioDriv Tinget
BioDriv Tinget är en kostnadsfri heldag på temat transportsektorns omställning till fossilfrihet. Den hålls den 6 december på Nalen i Stockholm samt digitalt. Anmälan senast 30 november för deltagande på plats. Klicka här för program och anmälan. Konferensen arrangeras av BioDriv Öst och finansieras av projektet Fossilfritt 2030 och Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
VD, BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se

Magnus Nilsson
Miljökonsult specialiserad på europeisk klimatpolitik
0708 – 99 66 88
magnus@nilssonproduktion.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.

Relaterad media