2016-11-30 10:55Pressmeddelande

Nomineringar årets Biogasutmärkelse 2016

Vem vill bli cirkulär? En konferens om framtidens hållbara samhälle. Nalen, Stockholm, 7 december.Vem vill bli cirkulär? En konferens om framtidens hållbara samhälle. Nalen, Stockholm, 7 december.

Den 7 december är det dags för konferensen Vem vill bli cirkulär? – en heldag om cirkulär ekonomi, hållbara samhällslösningar och en fossilfri fordonsflotta på anrika Nalen i Stockholm. Vid konferensen kommer bland annat årets Biogasutmärkelse att delas ut till en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling.

Konferensen Vem vill bli cirkulär? är en heldag om framtidens hållbara samhälle med en rad spännande inspel och diskussioner kring den samhällsnyttiga, hållbara biogasen, en fossilfri fordonsflotta och viktiga framtidsfrågor som globala materialtillgångar och lokal försörjningstrygghet. Under dagen delas årets Biogasutmärkelse ut till en person, organisation eller företag som betytt extra mycket för biogasens utveckling. Och de nominerade är…

Klas Gustafsson, Tekniska verken. Tekniska verken har i mer än två decennier varit en ledstjärna för biogasens utveckling i Sverige och världen. Med ett stort engagemang och med ett lösningsfokuserat förhållningssätt har det kommunala bolaget långsiktigt verkat för biogasens utveckling och gjort Östergötland till en av världens mest framgångsrika biogasregioner. Vice vd Klas Gustafsson har under en lång tid bidragit till denna utveckling och lyfter tydligt fram biogasens roll i framtidens cirkulära ekonomi. Tekniska verken har som vision att bygga världens mest resurseffektiva region och genomför ständigt nya satsningar som aktivt driver biogasutvecklingen framåt.

Jan Rapp, Biogasakademin. Med ett stort engagemang har läkaren och privatpersonen Jan Rapp sett till att synliggöra det som är unikt med biogasen. Tack vare honom har matavfallsinsamling införts på bl a sjukhus i Stockholm och han ser till att allt fler uppmärksammar hur de kan bidra till ett hållbart samhälle genom enkla val i vardagen. Under 2016 har Jan Rapp marknadsfört biogas i en lång rad PR-satsningar med hjälp av den nya nationella biogassymbolen som han också varit drivande i att ta fram. Jan Rapp brinner för biogasens utveckling och har en fantastisk förmåga att engagera andra och tydliggöra biogasens roll i ett hållbart samhälle för såväl allmänhet som beslutsfattare.

Frederick Scholander, Sverigetaxi. Tidigare Taxi 020, numera Sverigetaxi, har satsat på biogasfordon som en viktig del av sin miljöprofil i över tio år. Stora investeringar har genomförts för att byta ut bensinbilar till biogasbilar och företaget har varit drivande i att utveckla marknaden för biogas. Hundratals gasfordon har försetts med den nationella biogassymbolen och företaget har deltagit i marknadsföringssatsningar för biogas under 2016. Företaget har som mål att vara helt fossilfria 2025 och driver aktivt på utvecklingen mot fossilfrihet genom att satsa på nya fordonstekniker som biogas, vätgas och el.

Vår önskan är att Biogasutmärkelsen ska bidra till biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera de som genomfört föredömliga initiativ för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt, säger Johan Wadman, styrelseordförande i Biogas Öst.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst

0733-970625, beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.