2020-09-07 08:50Pressmeddelande

Milstolpe för biogasinfrastrukturen i Sverige

null

Antalet tankställen för komprimerad fordonsgas passerade 200 stycken i Sverige under sommaren 2020. Det innebär att det nu är enklare än någonsin att köra fossilfritt, eftersom svensk fordonsgas i genomsnitt innehåller mer än 95 % miljövänlig biogas.

Nu finns över 200 publika tankställen för komprimerad fordongas (CNG/CBG) och de flesta finns i södra Sverige där cirka 80 procent av befolkningen bor och verkar. Allt bättre fordon och att det nu är närmare än någonsin till ett gastankställe gör att biogas är ett möjligt alternativ för väldigt många vid köp av ny bil eller lastbil. Sedan den 1:a juli 2020 ingår biogas i den nya miljöbilsdefinitionen och miljölastbilsdefinitionen. Dessa används som vägledningar av de flesta offentliga aktörer och en lång rad företag och andra organisationer för vilka fordon som ska användas.

– Vi märker tydligt i vår verksamhet att intresset för gasfordon har ökat och med nya miljöfordonsdefinitioner på plats lär efterfrågan öka ännu mer. Den goda infrastrukturen för biogas gör det enkelt för ännu fler att köra förnybart, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst & BioDriv Öst.

Nya personbilar och lätta lastbilar får allt längre räckvidd på gas och är normalt certifierade för 40–50 mils räckvidd innan reservtanken med bensin tar över. Även de tunga biogasdrivna lastbilarna blir allt mer konkurrenskraftiga jämfört med motsvarande dieseldrivna fordon eftersom de på senare år blivit ännu mer energieffektiva och driftsäkra samt utrustats med större motorer.

För riktigt tunga fordon som kör långt finns flytande fordonsgas (LNG/LBG) som möjliggör körsträckor på upp till 100 mil på en tank till ett konkurrenskraftigt och stabilt pris. Antalet tankställen för flytande biogas i Sverige har på kort tid ökat till 25 stycken och utbyggnadstakten förväntas fortsatt vara hög då allt fler fordon för flytande fordonsgas rullar på vägarna.

Vill du veta mer om vilka biogasfordon som finns att köpa? Kolla in Biogas Östs broschyr Gasfordon 2020. Undrar du var det går att tanka biogas? Energigas Sverige har en karta med alla publika tankställen i Sverige.

Vill du veta mer om hur enkelt det är att tanka eller ladda förnybart i Sverige? Kolla in BioDriv Östs film om att tanka förnybart.

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst & BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.