2018-04-09 14:04Pressmeddelande

Miljöministern inviger unik biogassatsning i Örebro

null

Örebro Tvätt har installerat en ny anläggning som förser såväl industriprocessen som interna fordon med förnybar och närproducerad biogas. Anläggningen, som invigs den 11 april av miljöminister Karolina Skog, ersätter 100 kubikmeter fossil olja och diesel och visar vägen för hur mindre industrier kan bli fossilfria.

Även mindre industrier kan bidra till stora minskningar i utsläppen av växthusgaser. Ett exempel på detta är Örebro Tvätt som har installerat en lösning som kan minska utsläppen av koldioxid motsvarande cirka 245 ton per år i sin verksamhet.

Ägaren Schlemon Athoraya har ett stort intresse för att minska Örebro Tvätts klimatpåverkan och ser det som en viktig konkurrensfördel. Genom finansiering från Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet har Örebro Tvätt byggt en unik biogasanläggning som både producerar ånga till industriprocessen och som inom kort även kommer att kunna tanka de egna fordonen med närproducerad biogas. Anläggningen innefattar även en ny trailerlösning för transport och lagring av biogasen som innebär både kostnadsbesparingar och möjlighet att etablera den här typen av biogasanläggningar på ett enkelt och säkert sätt i bebyggda områden.

Örebro Tvätt har nu gått från att använda nära 100 kubikmeter olja och diesel i sin verksamhet till att idag endast använda lite diesel. Målet är att även dieseln, som används i företagets transportfordon, ska fasas ut från verksamheten under 2018 till förmån för att tanka biogas på plats. På sikt kan även närliggande industrier och företag ansluta sig till anläggningen om de vill.

- Sverige har som mål att vara ett av världens första fossilfria länder utan nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Att demonstrera smarta lösningar för omställning av industrier och transporter är av stor vikt för att nå detta mål, inte minst om de också bidrar till en mer cirkulär ekonomi. Närproducerad biogas är en viktig del av detta, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Biogasen levereras från Biogasbolaget i Karlskoga och anläggningen har byggts av Nordic Gas Solutions. Länsstyrelsen har stöttat genom Klimatklivet och Biogas Öst har bidragit med expertis och rådgivning under planering och byggnation. Samverkansorganisationen ser projektet som ett sätt att tydliggöra hur biogasen kan gynna mindre industrier genom den unika lösningen att använda biogasen både till processenergi och fordonsbränsle. Genom att bygga upp en efterfrågan med mobila lösningar kan gasledningar motiveras på vissa platser. Gasledningar distribuerar gasen mer effektivt vilket i sin tur gör att biogasen blir än mer attraktiv för industrier och andra konsumenter.

- Om fler industrier följer detta exempel skulle det innebära besparingar av växthusgasutsläpp på tusentals ton per år och ge en mycket positivt skjuts för svenskt näringslivs konkurrenskraft, säger Björn Isaksson projektledare på Biogas Öst med BioDriv Öst som varit med i arbetet med att göra anläggningen till verklighet.

Anmälan till invigningen finns här

För att läsa mer om anläggningen och hur den har kommit att bli klicka på nyhetsartikeln här

Kontakt:

Björn Isaksson

Projektledare, Biogas Öst med BioDriv Öst

0768 - 19 52 82

bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.